• Voľné miesta pre 2. kolo prijímacieho konania

     • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany oznamuje, že má voľné miesta pre 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019 :
       

      Učebné odbory :

      2977 H cukrár kuchár :   9 miest
      6444 H čašník servírka :   5 miest
      6456 H kaderník :   4 miesta

      Do učebných odborov sú žiaci prijímaní bez prijímacej skúšky.


      Študijné odbory :

      6444 K čašník servírka :   5 miest
      6445 K kuchár :   2 miesta

      Do študijných odborov sa budú konať dňa 19.6.2018 o 8.00 hod prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
       

      Prihlášky na štúdium pre 2. kolo prijímacieho konania zasielajte na adresu školy alebo osobne na sekretariát do 15.6.2018.

     • Torty a svet pečenia 2018

     • Dňa 11. mája sa na trenčianskom výstavisku konal VI. ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy „TORTY A SVET PEČENIA 2018“. V kategórii junior bola vyhlásená súťaž SOŠ o najkrajší stôl s cukrárskymi výrobkami na tému “Candy bar- Máj lásky čas“.

      V tejto súťaži nás reprezentovali dve žiačky odboru cukrár kuchár  Medea Hubinská a Viktória Slováková. Dievčatá pripravili na sladký stôl : pralinky, cup cake, profiteroles, mirror tortičky, nahá torta, snehové pusinky, dezertné poháriky. Dievčatá súťažili pod názvom „Sladká mojmírka“ a svoj Candy bar  pripravili v ľudovom štýle. „Sladká mojmírka“ získala strieborné umiestnenie.

      Dievčatám srdečne gratulujeme!

     • Tatranský Kuchár 2018

     • Dňa 9. mája v priestoroch reštaurácie Slalom na Štrbskom Plese sa konal XXVII. ročník jarnej gastronomickej výstavy jedál a cukrárenských výrobkov pod záštitou Tatranského klubu a SZKC. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci v dvoch disciplínach.

      Žiačka Medea Hubinská z odboru cukrár kuchár pripravovala tri porcie hlavného chodu s využitím hlavných surovín: jahňací chrbát, bryndza a  lesné huby. V časovom limite 50 minút Medea vyčarovala na tanieri súťažné  jedlo, ktoré ju posunulo na 1. miesto v  striebornom pásme.

      V druhej disciplíne žiak zo študijného odboru kuchár Kristián Masarovič pripravil teplé trojchodové menu vystavované na studeno. Trojchodové menu pozostávalo z predjedla, hlavného jedla a múčnika. Kristián sa umiestnil v bronzovom pásme.

      Súťažiacim srdečne gratulujeme!

     • Kozmetičky si rozšírili svoje zručnosti

     • Dňa 16.5.2018 sa na našom pracovisku odborného výcviku uskutočnil kurz spojený s praktickým nácvikom, a to modeláž gelových nechtov a aplikácia 3 D mihalníc, čím si naše žiačky z odboru kozmetik a kaderník otvorili nové možnosti pre lepšie uplatnenie na trhu práce.

     • Školské súťaže

     • V dňoch 3.5. – 7.5.2018 sa na našej škole konal 1. ročník školských súťaží v študijných a učebných odboroch služieb. Súťaže zorganizovali PK gastronomických služieb a PK prírodovedných predmetov a služieb v odboroch cukrár kuchár, kuchár  a kozmetik. Spolu sa súťaží zúčastnilo 31 žiakov 1. – 4. ročníka.

      Súťaž cukrárov a kuchárov prebiehala 3. mája v priestoroch odbornej učebne technológie a cvičnej kuchyne. Žiaci súťažili v  zdobení medovníkov rôznymi technikami a príprave bezmäsitých pokrmov s využitím varených a surových zemiakov. Do cukrárskej súťaže sa prihlásilo 10 žiakov zo všetkých ročníkov  odboru cukrár kuchár. Pod prísnym zrakom odbornej komisie boli vyhlásení najlepší žiaci: 3. miesto Michaela Leníková 3. C, 2. miesto Viktória Slováková 4. C, 1. miesto  Gabrjela Tordaj 1. C.  

      V odbore kuchár sa zúčastnilo 8 žiakov z druhých ročníkov z učebných a študijných odborov, ktorí pripravili 2 porcie zo základnej  suroviny. Porota na základe kritérií hodnotenia vyhlásila troch najlepších kuchárov:

      3. miesto  Daniel Ludwig 2. C, Tomáš Múdry 2. D, 1. miesto  Matej Roháček 2. B.

      V študijnom odbore kozmetik žiačky súťažili na odlúčenom pracovisku Vŕšok. Témou pre žiačky 1. ročníka bolo „Líčenie do školy“. Víťazkou sa stala Petra Horňáková z I.A. Témou 2. ročníka bolo „Líčenie na pracovný pohovor“. Zvíťazila Vanesa Zmeková z II.B.  V 3. ročníku dievčatá súťažili na tému „Disco líčenie v retro štýle“. Na 1. mieste sa umiestnila Martina Dubná z III.B.

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť. Radi uvítame Vaše odhodlanie a chuť súťažiť aj v budúcom školskom roku.

     • Viedeň nás opäť očarila

     • Dňa 2.5.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili kultúrno-poznávacej exkurzie do hlavného mesta Rakúska-Viedne. Prvou zastávkou exkurzie bola návšteva čokoládovne Hauswirth v rakúskom Kittsee.

      Vo Viedni si mali žiaci možnosť pozrieť historické centrum Viedne, kde mohli vidieť najznámejšie  pamätihodnosti ako napr. ulica Graben s Morovým stĺpom, zámok Hofburg – dnešné sídlo spolkového prezidenta, radnicu, gotický skvost - Dóm sv. Štefana a fantastický výhľad na Viedeň z veže Dómu sv. Štefana.   

      Bohatý program tejto exkurzie zabezpečil žiakom veľa pekných  zážitkov a nových poznatkov.

      Exkurziu poriadala JA Firma Apis Una, žiačky III.A triedy.

     • Podporili sme Deň narcisov

     • V piatok 13. apríla 2018 žiačky JA Firmy Apis UNA, triedy III.A zavítali do všetkých tried našej školy a stredísk odborného výcviku, aby vykonali  zbierku pre Ligu proti rakovine. Žiakom a pedagógom, ktorí prispeli ako protihodnotu pripínali žltý narcis. Žiačky vykonali zbierku aj v iných častiach mesta Piešťany. Vyzbierané peňažné prostriedky budú použité na pomoc onkologickým pacientom.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančnou čiastkou a podporili dobrú vec.

     • JA Firma Apis Una pomáha Piešťanskému útulku

     • V dňoch od 1. februára do 31. marca 2018 organizovala JA firma žiačok III.A triedy v priestoroch našej školy zbierku pre piešťanský útulok zvierat.

      Za vyzbierané peniaze nakúpili granule pre psíkov a mačičky. Dňa 3. apríla odovzdali granule a vyzbierané veci (oblečenie pre psíkov, obojky a deky) pracovníkom útulku a rozhodli sa niektorých psíkov aj vyvenčiť.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na zbierku.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Vás srdečne pozýva na celoškolské aj triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 19.4.2018 o 16.00 hod v jednotlivých triedach v budove školy.

      Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná, nakoľko môžete konzultovať prospech a dochádzku svojich detí so všetkými vyučujúcimi.

      Tešíme sa na Vašu účasť!

      Ing. Anna Zálešáková
      riaditeľka školy

     • Hrali sme pingpong

     • Pri príležitosti osláv Svetového dňa stolného tenisu 6. apríl PK INF a TSV usporiadala stolnotenisový turnaj chlapcov a dievčat. Sprievodnou akciou bolo rozhlasové okienko, v ktorom žiačka II. A triedy Ema Sadloňová žiakov krátko oboznámila s históriou stolného tenisu. Týmto turnajom chceme podporiť športovanie našich žiakov. Zároveň by sme boli radi, keby sa stolný tenis zaradil medzi aktivity, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu našich žiakov.

      Víťazmi v kategórii dievčat sa stala žiačka I.ND triedy Šarlota Vavrová a v kategórii chlapcov žiak II.C triedy Patrik Letko. Víťazom srdečne blahoželáme.

      Touto cestou chceme poďakovať generálnemu partnerovi – Zober loptu, nie drogy za darčeky v podobe tričiek a kľúčeniek. Taktiež sa chceme poďakovať za sponzorské dary rakety a loptičky ambasádorke projektu Mgr. Alici Grofovej Chládekovej.

     • Školská baristická súťaž

     • Prvý jarný deň 21. 03. 2018 sme tento rok privítali v našej škole netradične - otvorením 1. ročníka školskej baristickej súťaže, ktorej sa mohli zúčastniť žiaci všetkých ročníkov a odborov.

      Podmienkou súťaže bolo pripraviť v časovom rozhraní 5 min. - 2 espressá a 2 cappuccina. Súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov - Kopál Michal III.D, Oravcová Vanesa III.B, Benková Patrícia III.B, Polakovičová Viktória II.D, Hargašová Vanesa II.B, Vráblová Linda II.B, Janko Horváth IV.B a Kováčiková Jessika I.B.  
      Oceňujeme chuť a snahu všetkých súťažiacich, no na stupienkoch víťazov sa mohli umiestniť bohužial len traja najlepší.

      Na prvom mieste sa umiestnila Linda Vráblová, druhé miesto získala Jessika Kováčiková a tretím sa stal Janko Horváth.  

     • Veľtrh podnikania v cestovnom ruchu - „Vitajte v našom regióne“

     • Dňa 22.3.2018 sa v Bratislave v OC AVION Shoping park konal veľtrh „Vitajte v našom regióne“. Veľtrh zastrešuje Junior Achievement Slovensko, nezisková organizácia. Veľtrhu sa zúčastnili štyri žiačky II.A triedy, odbor škola podnikania, v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu. Súťažný tím tvorili: Emma Sadlonová, Laura Juricová, Nikola Cerovská a Alexandra Orviská. Žiačky si pripravili produkt cestovného ruchu: Slovenská „Sixtínska“ kaplnka vo filmoch. K produktu si vytvorili power-pointovú prezentáciu, propagačný leták, výzdobu veľtržného stánku. Takisto si dievčatá pripravili aj prezentáciu na pódiu a prezentáciu vo svojom stánku

      Kostol Svätého Michala Archanjela v Lančári  zaujal slovenských režisérov jednak svojim exteriérom ale hlavne interiérom, že sa rozhodli pri ňom natočiť osem slovenských filmov. V interiéri kostola sa nachádzajú krásne nástenné maľby, je postavený v tvare gréckeho kríža a má opevnenie, súčasťou ktorého je kostolná veža s dvomi zvonmi.

      Žiaci II.A, v rámci svojho produktu, pripravili exkurziu pre žiakov základných a stredných škôl spojenú s návštevou pamätníka Svätej rodiny na rozmedzí 3 obcí Kočín - Lančár a Šterusy, ale aj s turistikou na Orlie skaly, Malú pec a Veľkú pec.

      Žiačky získali certifikát za účasť na celoslovenskom veľtrhu. Za vzornú reprezentáciu žiačkám ďakujeme.

     • Súťažili sme na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera

     • Dňa 27.03.2018 sa žiačka 1.A triedy Jessika Kováčiková zúčastnila baristickej súťaže – „SLOVAK BARISTA CUP junior 2018“ na HA Ľ.Wintera v Piešťanoch. Súťaž organizovala Academy of Coffee, s.r.o. v spolupráci s SkBA - sekcia Barista v dvoch disciplínach:

      - nastavenie kávového mlynčeka
      - príprava esspressa, cappuccina a miešaného nápoja z kávy

      Naša žiačka súťažila spolu s ďalšími 28 súťažiacimi.  Aj napriek tomu, že sa neumiestnila na popredných miestach, získala mnoho nových skúseností a praktických zručností.

      Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme.

      Dňa 27. 3. 2018 sa v priestoroch HAĽW v Piešťanoch konal 2. ročník súťaže Junior chocolatier 2018. Tejto súťaže sa zúčastnil žiak druhého ročníka odboru cukrár kuchár Erik Henschel.

      Súťaž bola rozdelená do dvoch častí. V prvej časti Erik musel v časovom limite 30 minút natemperovať čokoládu a v druhej časti vyrobiť tabuľkovú čokoládu- dekorovanú a 1x pralinky “moulded“ (výroba vo forme). Erik obe disciplíny splnil, ale tréma sa podpísala pod celkový výsledok. Neobsadil popredné miesto, ale určite nesklamal a bude sa naďalej zdokonaľovať v tejto práci.

      Ďakujeme za reprezentáciu!

     • TOP CUKRÁR 2018

     • Dňa 22. 3. 2018 sa konal 6. ročník súťaže Top cukrár 2018 pod záštitou Klubu cukrárov SZKC v priestoroch Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš. Našu školu reprezentovali žiačky v dvoch kategóriách.

      Medea Hubinská, žiačka 4. C triedy, v kategórii slávnostná torta s voľným výberom témy získala v silnej konkurencii strieborné pásmo s tortou pod názvom „Tradičná a moderná Veľká noc.“

      Prena Prljazaj, žiačka 2. C triedy, sútažila v kategórii 3 individuálne tanierové dezerty pre 1 osobu pripravené teplé alebo studené. Prena v tejto kategórii získala bronzové pásmo s dezertmi pod názvom „Jarné prebúdzanie“.

      Dievčatám srdečne gratulujeme!

     • „Posledná večera na Mojmírke“

     • Naši žiaci štvrtého ročníka z odboru cukrár kuchár pripravili v rámci otvorenej hodiny z predmetov technológia prípravy pokrmov a cukrárska technológia slávnostnú večeru pre rodičov a pozvaných hostí.

      V priestoroch reštaurácie Semafor žiaci pripravili štvorchodové menu pozostávajúce z predjedla – hydinová paštéta s malinovou omáčkou, polievky- hydinový vývar s fridátovými rezancami, hlavného jedla- kačacie prsia sous vide, krém z červenej kapusty, opekané šúľance, trdelník plnený pikantnou zmesou, obaľovaný v slaninovej strúhanke a dezertu- kakaovo-škoricová tortička s hruškovým pyré, krémom z bielej čokolády, tartaletkou plnenou čokoládovo- karamelovou ganache, limetkovo- citrónovou omáčkou.

      Žiaci svoje vedomosti a zručnosti preukázali počas varenia a servírovania na vysokej úrovni, čo ocenili všetci pozvaní hostia.

     • Aj Mojmírka pomáhala pri čistení mesta

     • V dňoch 13.3. a 14.3.2018 sa konali písomné maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka.

      Kým sa maturanti potili nad úlohami a slohovými prácami, ostatní študenti našej školy nezaháľali a pustili sa v spolupráci s odborom životného prostredia pri Mestskom úrade v Piešťanoch do jarného čistenia mesta.Okrem najbližšieho okolia školy vyzbierali  odpad na Pažitskom cintoríne,  v okolí Billy, vyčistili brehy potoka Dubová od Pažitského mosta cez Vodárenskú ulicu,aj Sadovú ulicu popri protihlukovej stene od železničnej stanice.

      Naše mesto je aj ich zásluhou čistejšie a krajšie.Ďakujeme.

     • Prednáška z finančnej gramotnosti

     • Dňa 2. 3. 2018 sa na našej škole konala prednáška pre žiakov 2. a 3. ročníka. Témou prednášky bola  finančná gramotnosť s dôrazom na pochopenie vytvárania finančných rezerv už v mladom veku. Prednášku zaujímavou formou viedol Adam Svetlík z OVB Piešťany. Žiaci sa naučili rozumieť financiám, ako hospodáriť s peniazmi, ako správne rozdeliť svoje príjmy na rôzne výdavky.

     • Žiaci z Mojmírky si užili 5 krásnych dní na lyžovačke

     • V dňoch od 18.2. do 23.2. sa žiaci študenti 1. ročníkov a ostatných ročníkov zúčastnili výchovno-vzdelávacieho lyžiarskeho kurzu. Lyžiarsky kurz prebiehal v Ski centrum Tatranská Lomnica, kde mali  možnosť naučiť sa a zároveň zdokonaliť sa v lyžovaní. Počasie im prialo a žiaci si vychutnali zasnežené svahy a typickú zimnú atmosféru.

     • Xpert v umení čapovať - 2018

     • Dňa 27. - 28. 2. 2018 sa v Nových Zámkoch konal 3. ročník súťaže v čapovaní piva pod názvom -  Xpert v umení čapovať -  2018.

      Našu školu reprezentovala Vanesa Oravcová žiačka III.B (odbor čašník servírka) a Matej Uhrík žiak IV.B triedy (odbor kuchár). Prvý deň sa konala prehliadka pivovaru Zlatý bažant v Hurbanove, kde si žiaci mohli vyskúšať čapovanie piva na rôznych výčapných zariadeniach. Večer pokračovala teoretická časť súťaže - odborný písomný test.

      Druhý deň žiaci súťažili v predvádzaní zručností v umení čapovať, kde museli absolvovať 2 súťažné disciplíny - správne načapovať a servírovať pivo hosťovi a prepláchnuť celé výčapné zariadenie. Za vzornú reprezentáciu školy našim žiakom srdečne ďakujeme a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

     • Nikolaus Platinum Cup 2018 Junior

     • V piatok 26. januára 2018 sa v priestoroch bratislavského Auparku konala barmanská juniorská súťaž pod záštitou Slovenskej barmanskej asociácie – Nikolaus Platinum Cup 2018 Junior. Na tejto súťaži reprezentovala školu žiačka učebného odboru Adriana Poláková.

      Podmienkou súťaže bola súťažná kategória: SHORT DRINK- AFTER DINNER COCKTAIL 3 porcie, NEALKOHOLICKÝ SOFT DRINK 3 porcie, v časovom limite 12 minút pre oba nápoje. Adriana namiešala drinky: Martini espresso a Tango II., ktoré jej zabezpečili bronzovú medailu. Žiačku pripravovala Bc. Bučková.

      Srdečne gratulujeme!