• Voľné pracovné miesto

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany

   príjme do pracovného pomeru na kratší pracovný čas – polovičný úväzok:

   školského špeciálneho pedagóga

   s nástupom od 1.9.2019

   Požadované kvalifikačné požiadavky:

   • VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika
   • najmenej 3 roky praxe v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
   • bezúhonnosť
   • zdravotná spôsobilosť
   • ovládanie štátneho jazyka

   Požadované doklady:

   • žiadosť o zamestnanie
   • profesijný životopis
   • doklady o vzdelaní
   • doklady o dĺžke praxe

   V prípade záujmu zašlite požadované doklady písomne na adresu školy alebo mailom na: zssmojmir@zupa-tt.sk  do 22. 08. 2019.

    

   V Piešťanoch 18. 07. 2019

    

                                                                                            Ing. Anna Zálešáková

                                                                                            riaditeľka školy