• 3-ročné učebné odbory (denné štúdium):

   •  

    6444 H čašník servírka    6445 H kuchár    2964 H cukrár    6462 H barbier

     

    Prihlášky na denné štúdium podávajú žiaci ZŠ prostredníctvom ZŠ, iní uchádzači priamo na našu školu.