PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Ing.Tomáš Kubica Tvorba web stránky a jej využitie v edukačnom procese 7 44
Cloudové riešenie a ich využitie vo vyuč. procese 7
Vykonanie 1. atestácie -30
Rigirózna skúška 60
Ing. Anetta Babulicová Globálny etický program - Etika v podnikaní 25 -5
Vykonanie 2. atestácie -30
Ing. Anna Drahovská Marketing ako súčasť vyučovania ekonomických predmetov 10 10
Mgr. Jana Hašková Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre MOV 0 6
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Vykonanie 1. atestácie MOV -30
Funkčné akualizačné - Kontrolná činnosť v práci vedúceho PZ 10
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Anna Hauserová Moderná gastronómia 23 46
Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii 23
RNDr. Darina Ladická Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 26
Využitie excelu v matematike 6
Vykonanie 2. atestácie -30
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno vzdelávacie zložka 14
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Mgr. Peter Latka Vykonanie 1. atestácie -30 -16
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Vykonanie 2. atestácie -30
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Ing. Denisa Moravčíková Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7 27
Moderná výučba účtovníctva 10
Základná obsluha počítača 8
Globálny etický program - Etika v podnikaní 25
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Vykonanie 2. atestácie -30
Ing. Dagmar Poláčková Prípravné atestačné vzd. pred I. atestáciou pre PZ 0 -30
Vykonanie 1. atestácie -30
Ing. Beata Pucheľová Systém duálneho vzdelávania v SOŠ 8 8
Ing. Alena Smolíčková Využívanie IKT vo vyučovaní 25 40
Návrh a tvorba WEB stránok 15
Miroslava Varhaníková Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na SOŠ 8 8


© aScAgenda 2024.0.1452 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.04.2024