• Duálne vzdelávanie

  •  

    

   Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany

   má uzatvorené zmluvy v systéme duálneho vzdelávania

   s nasledovnými zamestnávateľmi:

    

    

    

   • ZUCKMANN VILLA , s.r.o.

   Winterova  56, 921 01 Piešťany                

   Kontakt:  tel.+421 905 556 103 - Mgr. Tomáš Repáš

   email: info@zuckmann.sk

   www.zuckmann.sk

    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár

    

   • SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

   Winterova 29, 921 29 Piešťany

   Kontakt: tel. +421 902 961 097 - Ing. Iveta Miškovicová

   email: imiskovicova@sk.ensanahotels.com

   www.ensanahotels.com

    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár

    

   • Hotel London, Trnava

   Kapitulská 5 , 917 01 Trnava

   Kontakt: tel: +421 918 489 941 - Maroš Ondrišek

   email:  manager@hotellondon.sk
    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár

    

   • Hotel Park Avenue Piešťany

   Beethovenova 3, 921 01 Piešťany

   Kontakt: tel: +421 944 246 132 - Ing. Dušan Ďurčák

   email: durcak@hotelparkavenue.sk

   www.hotelparkavenue.sk
    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár


    

   • GASTROBENE Vrbové

   J. Žigmundíka 297, 922 03  Vrbové

   Kontakt: tel: +421 907 753 238 - p. Radoslav Benedikovič

   email: r.benedikovic@gastrobene.sk

   www.gastrobene.sk
    

   • Pre učebné odbory:  6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6445 K kuchár

    

    

   • LE GRIFFON Piešťany

   Winterova 29, 921 01 Piešťany

   Kontakt: tel: +421 905 416 939 - p. Martin Madunický

   email: madunicka@legriffon.sk

   www.legriffon.sk
    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár


    

   • D.ART restaurant Piešťany

   J. Záborského 44 , 921 01 Piešťany

   Kontakt: tel: +421 905 100 777 - p. Dávid Bartoš

   email: office@dartpn.sk

   www.dartpn.sk
    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár


    

   • LA Musica  Piešťany

   Teplická 2210/39, 921 01 Piešťany

   Kontakt: tel: +421 917 968 818 - p. Uváčiková Mária

   email: prevadzka@la-musica.sk
   www.la-musica.sk

    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár


    

   • Hotel Máj  Piešťany

   Hlboká 49, 921 01 Piešťany

   Kontakt: tel: +421 905 645 722 - p. Širilla Branislav

   email: sirilla@hotelmaj.sk
   www.hotelmaj.sk

    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár


    

   • ADELI Medical Center  Piešťany

   Hlboká 45, 921 01 Piešťany

   Kontakt: tel: +421 33/79 15 900 - p. Pavlovič Martin

   email: pavlovic@adelicenter.eu
   www.adelicenter.eu

    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár


    

   • MEET and EAT  Piešťany

   Krajinská cesta 32, 921 01 Piešťany

   Kontakt: tel: +421 903 351 565 - p. Škorníková Alexandra

   email: alexandra.skornikova@vgd.eu
   www.meetandeat.sk

    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár


    

   • Hotel PARK Piešťany

   Nábrežie Ivana Krasku 2 , 921 01 Piešťany

   Kontakt: tel: +421 33/79 51 111 - p. Jurišová Helena

   email: reception@hotelpark.sk
   www.hotelpark.sk

    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár


    

   • Penzión DIANA Piešťany

   Matúškova 2935/21, 921 01 Piešťany

   Kontakt: tel: +421 908 782 835 ,33/ 77 43 013, 7744200 , 7743014 - p. Kristína Svátek

   email: kristina.svatek@diana.sk
   www.diana.sk

    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár


    

   • Reštaurácia Centrál Piešťany

   Winterova 50, 921 01 Piešťany

   Kontakt: tel: +421 907 700 963 , 033/77 231 57 - p. Rolníková Lucia

   email: centralmenu@gmail.com
   www.central.sk

    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár


    

   • Hotel Magnólia Piešťany

   Nálepkova 1, 92101 Piešťany

   Kontakt: tel: +421 911 604 605 - p. Štofanová

   email: riaditel@hotelmagnolia.sk , prevadzka@hotelmagnolia.sk
   www.hotelmagnolia.sk

    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár

    

   • Elizabeth cukráreň & kaviareň Piešťany

   Kúpeľný ostrov 3608I3, 92101 Piešťany

   Kontakt: tel: +421 904 651 221 - p. Galbavá Monika

   email: mrffoinvest@gmail.com
    

   • Pre učebné odbory:  2964 H cukrár

    

   • City Hotel Bratislava

   Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

   Kontakt: tel: +421 915 695 746 - p. Vančová Viola

   email: vancova@hotelbratislava.sk
   www.hotelbratislava.sk

    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár

    

    

   Žiaci, ktorí majú záujem vstúpiť do duálneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023, majú povinnosť kontaktovať zamestnávateľa, ktorý so žiakom a jeho zákonným zástupcom vykoná pohovor a na základe kladného rozhodnutia zamestnávateľa vystaví žiakovi Potvrdenie o vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania“. Toto potvrdenie zákonný zástupca pripojí k prihláške na štúdium na strednej škole, prípadne ho doručí na SOŠ OaS Piešťany do 20. marca 2022.

   Konkrétne podmienky vzdelávania bude zamestnávateľ špecifikovať v učebnej zmluve, ktorú žiak a zákonný zástupca uzatvoria so zamestnávateľom.

   Teoretické vyučovanie bude žiakom poskytované v SOŠ OaS Piešťany a praktické vyučovanie formou odborného výcviku bude žiakom poskytované v prevádzkach zamestnávateľov.


   Potvrdenie o vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania - zamestnávatelia (DOC)
   Potvrdenie o vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania - zamestnávatelia (PDF)