• Duálne vzdelávanie

  •  

    

   Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany

   má uzatvorené zmluvy v systéme duálneho vzdelávania

   s nasledovnými zamestnávateľmi:

    

    

    

   • ZUCKMANN VILLA , s.r.o.

   Winterova  56, 921 01 Piešťany                

   Kontakt:  tel.+421 905 556 103 - Mgr. Tomáš Repáš, konateľ

   mail: info@zuckmann.sk

   www.zuckmann.sk

    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár

    

   • SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

   Winterova 29, 921 29 Piešťany

   Kontakt: tel. +421 902 961 097 - Ing. Iveta Miškovicová

   mail: iveta.miskovicova@spapiestany.sk

   www.danubiushotels.com/en/destinations/piestany

    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár

    

   • Reštaurácia AMFIK s.r.o., Jaslovské Bohunice

   Na rybníku 419/2, 919 30 Jaslovské Bohunice

   Kontakt: tel: +421 918 489 941 - Maroš Ondrišek

   mail: manager@kastiel-bohunice.sk
    

   • Pre učebné odbory:  6444 H čašník servírka, 6445 H kuchár
   • Pre študijné odbory:  6444 K čašník servírka, 6445 K kuchár

    

    

   Pre školský rok 2019/2020 pripravujeme duálne zmluvy s ďalšími zamestnávateľmi.

   Žiaci, ktorí majú záujem vstúpiť do duálneho vzdelávania v školskom roku 2019/2020, majú povinnosť kontaktovať zamestnávateľa, ktorý so žiakom a jeho zákonným zástupcom vykoná pohovor a na základe kladného rozhodnutia zamestnávateľa vystaví žiakovi „Potvrdenie o vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania“. Toto potvrdenie zákonný zástupca pripojí k prihláške na štúdium na strednej škole, prípadne ho doručí na SOŠ OaS Piešťany do 22.4.2019.

   Konkrétne podmienky vzdelávania bude zamestnávateľ špecifikovať v učebnej zmluve, ktorú žiak a zákonný zástupca uzatvoria so zamestnávateľom do 31.8.2019.

   Teoretické vyučovanie bude žiakom poskytované v SOŠ OaS Piešťany a praktické vyučovanie formou odborného výcviku bude žiakom poskytované v prevádzkach zamestnávateľov.