Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany
 • +421/33/7726491

Streda 20. 3. 2019

Streda 20. 3. 2019


Vitajte na stránkach našej školy

News

 • V dňoch 12. a 13. marca sa na našej škole konala prvá časť maturitných skúšok a to externá a písomná forma internej časti. 67 žiakov končiacich ročníkov sa dosť zapotilo pri náročných úlohách zo slovenského jazyka a literatúry, anglického a nemeckého jazyka.

  Ale ani ostatní študenti našej školy nezaháľali. 12. marca si v kine Fontána pozreli predstavenie Hájnikova žena v zmodernizovanej podobe. Dňa 13. marca sa žiaci našej školy zúčastnili jarného upratovania a čistenia širšieho okolia školy. Jeden z nich nám povedal: „Zbierali sme odpad do vriec s cieľom ho aj recyklovať. Do žltých kontajnerov sme odpratali pokrčené PET fľaše, do zelených sklenené fľaše, zozbierané reklamné letáky rozfúkané po sídlisku do modrého kontajnera. Ostatný zmesový komunálny odpad sme položili vedľa čierneho kontajnera, nakoľko bol plný. Touto akciou sme prispeli ku skvalitneniu nášho životného prostredia, zopakovali si triedenie odpadu a podporili sme proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov.“

 • V priestoroch našej školy sa dňa 21.02.2019 konala prednáška pod záštitou Národného podnikateľského centra v spolupráci s SBA (Slovak Business Agency) kde témou bol image podnikateľskej činnosti. Na prednáške sa študenti dozvedeli prečo je vizuálna komunikácia dôležitým prvkom identity budúceho podnikateľa, ako úspešne riadiť podnik, ako sa vyhnúť častým chybám v rámci podnikateľských aktivít a akú rolu hrá vizuálna komunikácia v segmente HoReCa.

  Odlišovať sa na trhu vlastnou vizuálnou identitou vytvorením príťažlivého image je jednou zo základných podmienok úspešného podnikania. Ako túto výzvu zvládnuť nám na konkrétnych príkladoch objasnil odborník na marketingovú komunikáciu Mgr. Martin Horváth.

 • Dňa 5. februára 2019 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ktorí sa rozhodujú pre svoje budúce povolanie. Navštívili nás nielen žiaci ale aj ich rodičia, ktorí si v príjemnej atmosfére prezreli praktické ukážky zo všetkých odborov, v ktorých môžu na našej škole študovať. Dostali aj podrobné informácie o tradičných aj nových odboroch – kaderník – vizážista a barbier.

  Boli im predstavené aj možnosti štúdia v duálnom systéme.

 • Ako každý rok, tak aj v tomto roku sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže „Poézia v gatronómii“. V kategórii cukrár junior C- 3 slávnostná torta s voľným výberom témy, reprezentovala školu Medea Hubinská, so svadobnou tortou pod názvom “Na ľudovú nôtu“. Medea sa umiestnila v striebornom pásme.

  V kategórii cukrár junior C-4 moderný bufet (candy bar) žiačky Prena Prljazaj, Nikoleta, Procházková, Medea Hubinská spoločne pripravili candy bar. Žiačky sa umiestnili v bronzovom pásme.

  V kategórii kuchár junior B- teplá kuchyňa, pripravované teplé a vystavované studené jedno trojchodové menu pre jednu osobu (predjedlo, hlavné jedlo a dezert). V tejto kategórii reprezentovali školu žiaci Kristián Masarovič a Patrik Cvik. Žiaci v celkovom hodnotení získali diplom za účasť .

 • Dňa 24. januára 2019 sa v priestoroch haly Incheba v Bratislave konalo finálové kolo Gastro Junior Skills Slovakia. Našu školu reprezentovala žiačka Medea Hubinská, ktorá v časovom limite 150 minút pripravila 4 porcie hlavného jedla. Podmienky finálového kola boli prísne. Súťažiaci pracovali formou MYSTERY BOXU, bez predchádzajúceho poznania surovín na prípravu jedál. Medea si vylosovala bravčovú panenku, z ktorej pripravila pokrm, pod názvom „bravčová panenka v bylinkovej kruste, zemiakovo – zázvorové pyré, tartar z mladého kalerábu s tekvicovými semiačkami a vínová redukcia.“

 • Dňa 25.01.2019 sa zúčastnili baristickej súťaže naši žiaci - Linda Vráblová (III.B) a Marián Pánik (II.B) v Bratislave počas výstavy Gastro 2019 na výstavisku v Inchebe. Svoje sily si zmerali s 38 rovesníkmi z celého Slovenska. Získali množstvo nových praktických skúseností, zúčastnili sa na odbornom výklade a praktickej ukážke prípravy kávy spôsobom Chemex.

 • 1. Denné štúdium:

  4- ročné študijné odbory:

  6444 K čašník servírka
  6445 K kuchár
  6446 K kozmetik
  6425 K kaderník vizážista (nový odbor od 1.9.2019)

  3- ročné učebné odbory:

  6444 H čašník servírka
  6445 H kuchár
  2964 H cukrár
  6456 H kaderník
  6462 H barbier (nový odbor od 1.9.2019 - jediná škola v Trnavskom samosprávnom kraji)

  Prihlášky na denné štúdium sa podávajú do 20. apríla 2019 - žiaci ZŠ prostredníctvom ZŠ, iní uchádzači priamo na našu školu.

  2. Nadstavbové štúdium:

  6421 L spoločné stravovanie - denná forma
  6403 L podnikanie v remeslách a službách - denná forma aj externá forma

 • Vyučovanie po vianočných prázdninách začína dňa 8. januára 2019 (utorok) podľa rozvrhu párnym týždňom.

  Teoretické vyučovanie majú triedy: I.A, I.C, II.B, III.C, III.D

  Odborný výcvik majú triedy: I.B, II.A, II.C, IV.C

  Triedy, ktoré chodia do školy týždenne, nastupujú podľa rozvrhu.

  8.1.2019 je nástup aj pre študentov externého štúdia (I.NE, II.NE).

 • Ďakujeme Vám za návštevu na našej vianočnej výstave.


  Zamestnanci a žiaci školy

 • Dňa 18.10.2018 sa zúčastnili žiaci nadstavbového štúdia odboru spoločné stravovanie a učebných odborov čašník, kuchár a cukrár kuchár odbornej exkurzie v Skalici.

  Prvou zastávkou bola rodinná firma manželov Havlíkovcov, ktorí vyrábajú skalický trdelník podľa rodinnej tradície od roku 1965. Žiaci videli priamo ako sa vyrába trdelník a zároveň si niektorí odvážlivci sami prípravu trdelníka vyskúšali. Ďalej sme navštívili vinársky podnik Masaryk kde sa naši žiaci podrobne oboznámili s výrobou vína a pýchou Skalice- červeným vínom „Skalický rubín“. Upevnili si odborné vedomosti v oblasti výroby, skladovania a hodnotenie vína. Žiaci aj pedagógovia hodnotili exkurziu veľmi kladne, pretože, ako sa hovorí, radšej raz vidieť ako trikrát počuť.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany
 • +421/33/7726491

Fotogaléria