• Exkurzia Piešťany moje rodné mesto a jeho história ...

      11. 4. 2024

      Dňa 10.04.2024 sa žiaci z tried I.A, I.B, III.A, III.B zúčastnili exkurzie z názvom Piešťany moje rodné mesto a jeho história. Navštívili sme detašované pracovisko Balneologického múzea Imricha Wintera – Vila Dr. Lisku, dve stále expozície – História kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku a expozícia sakrálneho umenia zo zbierok Balneologického múzea.

      Druhou zastávkou exkurzie bola pamätná izba Ivana Krasku na nábreží rieky Váh. Expozícia študentom priblížila básnikov život a dielo prostredníctvom dokumentov, fotografií a rôznych predmetov viažucich sa k osobe básnika a jeho rodine. Pracovňa a spálňa sú zariadené ako za básnikovho života. Pozoruhodná bola hlavne pracovňa s bohatou knižnicou ako i prednes básní v podaní pani Murínovej, sprievodkyne v pamätnej izbe.

      Exkurzia študentom priblížila v praxi teoretické poznatky zo SJL, ANJ a DEJ.

     • PARTI rozpočet 2024 ...

      10. 4. 2024

      Radi by sme Vás informovali o projekte participatívneho rozpočtu, do ktorého je Mojmírka v tomto roku zapojená.

      Žiaci alebo študenti sami rozhodujú, ako minúť určenú časť školského rozpočtu. Navrhujú projekty a snažia sa získať podporu spolužiakov. Prispievajú tak k rozvoju školy, precvičujú si prezentačné zručnosti, učia sa finančné gramotnosti a vedenie kreatívnej kampane, nakoniec hlasujú o víťaznom návrhu, ktorý je v závere participatívneho rozpočtu realizovaný.

      Viac info o tom, ako participatívny rozpočet prebieha, tak kliknite na tento link: PARTI MOJMIRKA

     • Vzorové testy na prijímačky 2024 ...

      10. 4. 2024

      Budúce študentky odborov kaderníčka-vizážistka a kozmetička-vizážistka ... na webovej stránke školy v sekcii uchádzači - vzorové testy na prijímacie konanie (https://sosoasmojmir.edupage.org/a/vzorove-testy-na-prijimacie-konanie) ... sme pre vás pripravili vzorové testy na prijímacie konanie z predmetov Slovenský jazyk a literatúra + Matematika, nakoľko o spomínané odbory je veľký záujem.

     • Matematický klokan 2024 ...

      4. 4. 2024

      Dňa 26.03.2024 sa na Mojmírke konala medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorú zobrala pod patronát RNDr. Darina Ladická. Z našej školy sa zúčastnilo tejto súťaže 30 žiakov ... vyhlasovateľom je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži a organizátorom v Slovenskej republike je Talentída, n. o.

      Ďakujeme👍

   • PARTNERI

  •  

    

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 14. 4. 2024