• 4-ročné študijné odbory (denné štúdium):

   •  

    6425 K kaderník vizážista    6463 K kozmetik vizážista

     

     

    Prihlášky na denné štúdium podávajú žiaci ZŠ prostredníctvom ZŠ, iní uchádzači priamo na našu školu.