• Skills Slovakia - Junior Gastro CUP v odbore cukrár 2024...

     • Dňa 12.04.2024 sa v bratislavskej Inchebe konalo finálové kolo Skills Slovakia - Junior Gastro CUP v odbore cukrár. Mojmírka mala v tejto prestížnej súťaži zastúpenie dvoch žiačok, Natalie Košeckej a Nataši Šupovej.  Súťažnou úlohou bola príprava kaviarenského dezertu (povinná surovina bola čokoláda Callebaut + syr Lučina a tvar rezu musel byť s ostrými hranami) - v časovom limite 120 minút. Dievčatá vybojovali krásne 4. miesto. Dievčatám gratulujeme a Ing. Dagmar Poláčkovej ďakujeme za prípravu žiačok na súťaž.

     • Exkurzia Piešťanmi pokračuje ...

     • V piatok 12.04.2024 sa študenti tried 1.A, 3.A a 3.B zúčastnili tretej časti prehliadky v rámci Balneologického múzea Imricha Wintera – Kúpeľná dvorana a exkurzie kúpelného mesta a Kúpeľného ostrova.

      Balneologické múzeum Imricha Wintera má hlavné sídlo ako aj hlavné expozície situované v budove Kúpeľnej dvorany v Mestskom parku. Študentom bola akreditovaným sprievodcom priblížená história a kultúra kúpeľov, ich najbližšieho okolia ako aj osobitosti prírody tejto oblasti. K unikátom patrila dosial nezverejnená expozícia rohových plácht a knižnice múzea v priestoroch 1. poschodia.

      Exkurzia mestom je tradične organizovaná pre študentov 3. ročníka, kedy spojením teoretických poznatkov maturitných tém študenti absolvujú vyučovanie v teréne s vizualizáciou naučených faktov.

     • Exkurzia Piešťany moje rodné mesto a jeho história ...

     • Dňa 10.04.2024 sa žiaci z tried I.A, I.B, III.A, III.B zúčastnili exkurzie z názvom Piešťany moje rodné mesto a jeho história. Navštívili sme detašované pracovisko Balneologického múzea Imricha Wintera – Vila Dr. Lisku, dve stále expozície – História kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku a expozícia sakrálneho umenia zo zbierok Balneologického múzea.

      Druhou zastávkou exkurzie bola pamätná izba Ivana Krasku na nábreží rieky Váh. Expozícia študentom priblížila básnikov život a dielo prostredníctvom dokumentov, fotografií a rôznych predmetov viažucich sa k osobe básnika a jeho rodine. Pracovňa a spálňa sú zariadené ako za básnikovho života. Pozoruhodná bola hlavne pracovňa s bohatou knižnicou ako i prednes básní v podaní pani Murínovej, sprievodkyne v pamätnej izbe.

      Exkurzia študentom priblížila v praxi teoretické poznatky zo SJL, ANJ a DEJ.

     • PARTI rozpočet 2024 ...

     • Radi by sme Vás informovali o projekte participatívneho rozpočtu, do ktorého je Mojmírka v tomto roku zapojená.

      Žiaci alebo študenti sami rozhodujú, ako minúť určenú časť školského rozpočtu. Navrhujú projekty a snažia sa získať podporu spolužiakov. Prispievajú tak k rozvoju školy, precvičujú si prezentačné zručnosti, učia sa finančné gramotnosti a vedenie kreatívnej kampane, nakoniec hlasujú o víťaznom návrhu, ktorý je v závere participatívneho rozpočtu realizovaný.

      Viac info o tom, ako participatívny rozpočet prebieha, tak kliknite na tento link: PARTI MOJMIRKA

     • Vzorové testy na prijímačky 2024 ...

     • Budúce študentky odborov kaderníčka-vizážistka a kozmetička-vizážistka ... na webovej stránke školy v sekcii uchádzači - vzorové testy na prijímacie konanie (https://sosoasmojmir.edupage.org/a/vzorove-testy-na-prijimacie-konanie) ... sme pre vás pripravili vzorové testy na prijímacie konanie z predmetov Slovenský jazyk a literatúra + Matematika, nakoľko o spomínané odbory je veľký záujem.

     • Matematický klokan 2024 ...

     • Dňa 26.03.2024 sa na Mojmírke konala medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorú zobrala pod patronát RNDr. Darina Ladická. Z našej školy sa zúčastnilo tejto súťaže 30 žiakov ... vyhlasovateľom je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži a organizátorom v Slovenskej republike je Talentída, n. o.

      Ďakujeme👍

     • Simulované "Študentské prezidentské voľby" 2024 ...

     • Dňa 27.03.2024 sme zorganizovali na našej škole simulované ‘‘Študentské prezidentské voľby“.

      Garantom volieb bola Ing. Denisa Moravčíková.

      Volebná komisia pracovala v zložení: Erika Töröková- predsedníčka, Simona Piknová, Klára Klieštiková.

      2. kola volieb sa zúčastnilo 124 žiakov našej školy, ktorí odovzdali volebné lístky nasledovne:

      • platné 120
      • neplatné 4

      Výsledky hlasovania:

      1. Ing. Ivan Korčok (64 hlasov)
      2. Ing. Peter Pellegrini (56 hlasov)

      Ďakujeme 👍

     • Piešťanský pohár Ľudovíta Wintera 2024 ...

     • Dňa 26.03.2024 sa na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch konal 5. ročník súťaže Junior Chocolatier. Mojmírku reprezentoval Nicolas Hradský (2. ročník, odbor cukrár) pod taktovkou majsterky odborného výcviku Anny Hauserovej.

      Ďakujeme 👍

     • Predlžovanie mihalníc na Mojmírke

     • Dňa 20.03.2024 sa na Mojmírke konalo školenie predlžovania mihalníc (riasa na riasu, 1D), vďaka ktorej sa dievčatá naučili všetko, čo potrebujú vedieť, aby sa mohli začať venovať tejto kreatívnej a veľmi obľúbenej kozmetickej procedúre. Naučili sa rozpoznať správne produkty, všetko o prírodných i umelých mihalniciach ... a to najdôležitejšie, precíznu a správnu aplikáciu umelých mihalníc, správne odstránenie a doplnenie mihalníc.

     • Tvorivé dielničky na Spojenej škole, Beethovenova 27, Trnava

     • Dňa 19.03.2024 sme boli súčasťou krásneho podujatia tzv. Tvorivé dielničky na Spojenej škole, Beethovenova 27, Trnava, ktorá vo všetkých organizačných zložkách zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Naše žiačky 1. ročníka odbor Cukrár a kolegyňa Ing. Dagmar Poláčková asistovali pri ozdobovaní medovníkov na veľkonočnú tematiku ... Úžasné 🙂

      Ďakujeme 👍

     • MDŽ 2024 ...

     • Deň žien je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN na 8.marca. V tento deň oslavujeme prvý štrajk 40 000 newyorkských krajčírok v roku 1908, ktoré bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam a  za volebné právo. Demonštrácie sa tradične konali v nedeľu. Prvé veľké zhromaždenie za volebné právo žien sa konalo 8.marca 1908 v New Yorku.

      Vyjadriť žene, že je výnimočná a vzácna nie je nikdy zbytočné. Tento deň sa oslavuje preto, že silné ženy v minulosti bojovali za svoje práva a preto je dnes postavenie žien v spoločnosti také, aké je. Žena, jemná, nežná no silná a nezastaviteľná. Preukážte jej úctu a uznajte, že je úžasná taká aká je. Tento deň je na to stvorený - je to predsa deň všetkých žien.

      Ďakujem ... PhDr. Ing. Tomáš Kubica

     • Mojmírka ide s dobou ...

     • Ponúkame online rezervácie služieb kozmetiky, kaderníctva a barbershopu ... Stačí na webe školy kliknúť na logo bookio. a môžete sa objednať :)

     • Začíname s PARTI rozpočtom na rok 2024 ...

     • Spoločenská hra "Nie je mesto ako mesto" žiakom hravou formou približuje ako funguje participatívny rozpočet vo fiktívnom meste. Doska hry zobrazuje fiktívne mestečko Participatívne, ktoré má svoje mestské štvrte: Nudnú, Upchatú, Špinavú, Bifľošskú, Ignorantskú ...

      Hra začína príbehom, ktorý hovorí, že v mestečku sa práve konali komunálne voľby. Novozvolený primátor vie, že obyvatelia poznajú problémy svojho mesta najlepšie, a preto by mali spolurozhodovať o tom, kam peniaze z mestského rozpočtu pôjdu. Hráči sa stávajú obyvateľmi mesta a aktívne preberajú časť zodpovednosti za svoje okolie. V piatich skupinkách (mestských štvrtiach) diskutujú o problémoch a konkrétnych riešeniach na zlepšenie života vo svojom susedstve. Pri rozhodovaní o tom, ktoré projekty budú podporené sa však nepozerajú len na malú dosku svojej mestskej štvrte, ale zvažujú hodnotu projektov s presahom na mesto ako celok. Táto hra však nie je len takou obyčajnou hrou ...

      Po spoločenskej hre nasledujú ďalšie kroky k dosiahnutiu úspešného projektu, ktorý bude financovaný z PARTI rozpočtu ... Verejnosť budeme informovať o našich krokoch.

     • Magic OF Business na Mojmírke ...

     • Dňa 28.02.2024 sa konalo na Mojmírke diskusné fórum „Magic OF Business“ kde sa študenti obchodnej fakulty prihovorili našim študentom končiacich ročníkov s cieľom odprednášať im krátke prednášky na témy, ktorým sa venujú na Obchodnej fakulte. Úlohou bolo poodhaliť maturantom tajomstvá podnikania, marketingu, cestovného ruchu a medzinárodného obchodu. Hravou formou študentom odprezentovali študijné programy, na ktoré si môžu podať svoje prihlášky na štúdium.

     • Joga na Mojmírke ...

     • Dňa 27.02.2024 sa na Mojmírke počas hodín telesnej a športovej výchovy konala Joga - nie je len cvičenie, je to súčasť umenia sebazdokonaľovania a vnútorného rozvoja. Je to jeden zo šiestich systémov indickej filozofie, ktorý kombinuje vzťah medzi telom a mysľou ... nie je len tréning tela, ale aj forma duchovnej disciplíny a dodržiavania platných etických zásad. V Európe sa to obmedzilo iba na súbor fyzických a duševných cvičení, ktorých hlavnou úlohou je zlepšiť zdravie ...

      Ďalšie cvičenie jogy na Mojmírke sa bude konať dňa 29.02.2024 počas hodín telesnej a športovej výchovy.

     • Exkurzia v kaderníckom štúdiu O!HAIR STUDIO ...

     • Dňa 23.02.2024 dievčatá z Mojmírky navštívili kadernícke štúdio v Piešťanoch ... Dievčatá mali možnosť vidieť typ salónu zameraný na starostlivosť o vlasy, ktorá začína starostlivosťou o vlasovú pokožku až po končeky vlasov.