• Trendy barový čašník - Púchov 27.04.2016
     • Trendy barový čašník - Púchov 27.04.2016

     • 27.04.2016 sa v Púchove konala celoslovenská súťaž "Trendy barový čašník". Naši žiaci  (Patrik Škamla - II.D a Lívia Palkechová - II.B, pod vedením  Ing. Alexandry Rössler) súťažili vo všetkých troch disciplínach: barman, barista a sommelier pivný.  V celkovom hodnotení sa P.Škamla umiestnil na 2.mieste a L.Palkechová na 5.mieste.

      V kategórii barman získali naši žiaci 1.miesto (P.Škamla) a 3.miesto (L.Palkechová).

      V kategórii barista získala L.Palkechová 3.miesto.

      Srdečne blahoželáme! 

       

     • Členovia Rady školy pri SOŠ OaS Piešťany

     • Nové voľby do Rady školy pri SOŠ OaS Piešťany

       

      13. 04. 2016 sa uskutočnili nové voľby do Rady školy pri SOŠ OaS Piešťany z dôvodu skončenia funkčného obdobia predchádzajúcej rady školy. Novú radu školy tvoria:

      a) 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov: RNDr. Darina Ladická

                                                                                   Mgr. Jana Hašková

      b) 1 zástupca nepedagogických zamestnancov: Daniela Ciglanová

      c) 3 zástupcovia rodičov: Zuzana Motúzová

                                               Jozef Tvrdý

                                               Simona Hubáčeková

      d) 1 zástupca žiakov: Jakub Bolješik

      e) 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Ing. Iveta Babičová

                                                                          Miloš Tamajka, M.B.A.

                                                                          Mgr. Jana Baranovičová

                                                                          Magdaléna Sklenárová

    • Pozvánka na rodičovské združenie
     • Pozvánka na rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      v  súvislosti s ukončením funkčného obdobia Rady školy pri SOŠ OaS, Mojmírova 99/28, Piešťany Vás pozývam na celoškolské rodičovské združenie spojené s triednym rodičovským združením, ktoré sa uskutoční dňa 13.04.2016 o 16.30 hod v budove školy na Mojmírovej ul. 99/28, Piešťany.

      Program celoškolského rodičovského združenia:

      1. Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri SOŠ OaS, Mojmírova 99/28, Piešťany
      2. Výsledky klasifikácie žiakov za 3. štvrťrok školského roku 2015/2016

      Kandidáta na voleného člena Rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov – rodičov,  alebo sám rodič môže oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do Rady školy. Návrhový lístok kandidáta do Rady školy za rodičov je potrebné odovzdať do 13.04.2016 do 12. 00 hod. na sekretariáte školy.

                                                                                        Ing. Anna Zálešáková

                                                                                        riaditeľka školy

    • Súťaž DANUBIUS CUP - varenie na živo
     • Súťaž DANUBIUS CUP - varenie na živo

     • 28. - 29.1.2016 sa konal v Bratislave  8.ročník súťaže "DANUBIUS CUP - varenie na živo". Našu školu reprezentovali  v odbore kuchár  dvaja žiaci: Filip Rakús (3.ročník učebný odbor,  pripravoval pod vedením učiteľky odborných predmetov Mgr. Márie Bednárovej  plnenú prepelicu na perníkovo - pomarančovej omáčke, zemiakový fondant, carpaccio z karfiolu  a restované huby) a Tomáš Karas (4.ročník študijný odbor, pripravoval pod vedením  MOV Bc. Márie Práznovskej prepeličí plnený chrbát s bylinkovým fášom a vareným prepeličím vajcom s bio cviklovým práškom na vínovej omáčke, šošovicu na červenej cibuľke s  kalerábovo-zelerovým pyré).

      V odbore cukrár nás reprezentovala Medea Hubinská (2.ročník učebný odbor cukrár kuchár, pripravovala pod vedením učiteľky odborných predmetov Ing. Dagmar Poláčkovej  ananásovo-čokoládový dezert s vanilkovou omáčkou). 

      Naši žiaci nesklamali a všetci traja získali strieborné medaily. Srdečne blahoželáme!

    • Prezentácia odborov pre deviatakov a ich rodičov
     • Prezentácia odborov pre deviatakov a ich rodičov

     • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Piešťany

      srdečne pozýva všetkých deviatakov a ich rodičov, ktorí sa práve rozhodujú, kam po základnej škole na prezentáciu odborov, na ktorej Vám naši  žiaci predstavia praktické ukážky svojich zručností a vedenie školy s pedagógmi Vám podá podrobné informácie o štúdiu a podmienkach prijatia.

      Termín: 18. 02. 2016 od 15.00 do 18.00 hod.

      Miesto: učebňa č. 3 v budove školy

      Kontakt: 033/7726491,7623537

      E-mail: zssmojmir@zupa-tt.sk

      Web: www.sosoasmojmir.edupage.sk

    • Žilinská gastronomická jeseň
     • Žilinská gastronomická jeseň

     • 9.12.2015 sa v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline konal  4.ročník súťaže Žilinská gastronomická jeseň.  

      V kategórii "Top škola Slovenska"  náš súťažný team v disciplíne  Studená kuchyňa  tvorili: Jakub Bolješik, ktorý sa zároveň zúčastnil  aj v disciplíne Teplá kuchyňa  (3.roč. študijný odbor kuchár), Filip Rakús  (3.roč. učebný odbor kuchár) a Andrej Roth (2.roč. učebný odbor cukrár kuchár).  Team pripravovala  učiteľka odborných gastronomických predmetov Mgr. Mária Bednárová. Pod jej vedením sa žiaci umiestnili v bronzovom pásme.

      V disciplíne  Teplá kuchyňa  súťažil okrem Jakuba Bolješika aj Tomáš Karas (4.roč. študijný odbor  kuchár), ktorého pripravovala majsterka odborného výcviku Bc. Mária Práznovská. V tejto disciplíne  získal Tomáš Karas bronzovú medailu. 

      V súťažnej  kategórii Cukrár junior  súťažila Medea Hubinská (2.roč.učebný odbor cukrár kuchár) pod vedením učiteľky odborných gastronomických  predmetov Ing.  Dagmar Poláčkovej a Silvia Macháčová (3.roč. učebný odbor cukrár) pod vedením majsterky odborného výcviku  Anny Urbanovej. Obidve žiačky sa umiestnili v bronzovom pásme.

      Všetkým víťazom srdečne blahoželáme!

    • Oslavy 130.výročia vzniku školy
     • Oslavy 130.výročia vzniku školy

     • 10. – 12. novembra sa v priestoroch KSC Fontána konali oslavy 130. výročia vzniku našej školy.

      Oslavovali sme tri dni:

      10. 11. 2015  predstavili program slávnostnej akadémie žiakom našej školy ich spolužiaci zo všetkých odborov pod vedením svojich pedagógov.

      11. 11. 2015 sa o 11. hodine konala slávnostná akadémia pre pozvaných hostí, bývalých a terajších zamestnancov a absolventov našej školy. Po slávnostnej akadémii nasledovala recepcia, ktorú pripravili žiaci z odborov kuchár, čašník servírka, cukrár kuchár. Zároveň v priestoroch pred KSC Fontána sa žiaci z odboru cukrár kuchár prezentovali obyvateľom a návštevníkom Piešťan so 130 závinmi s rôznymi plnkami, ako symbol 130. výročia školy.

      12. 11. 2015 sme predstavili slávnostnú akadémiu aj žiakom končiacich ročníkov základných škôl z mesta a okolia a ich pedagógom. Okrem akadémie sa v priestoroch KSC Fontána uskutočnila prezentácia všetkých odborov našej školy.

      Priebeh osláv je zachytený vo fotogalérii.

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • V týždni od 24.11.2015 do 1.12.2015 prebieha celosvetová kampaň proti AIDS, keďže 1.december je Svetový deň boja proti AIDS. Tento deň vyhlásila za Svetový deň boja proti AIDS v r.1988 WHO.  Na znak solidarity a vyjadrenie pochopenia pre ľudí postihnutých touto chorobou sa nosia červené stužky. Ak si pripnete červenú stužku, pomôžete bojovať proti tejto ťažkej chorobe.

      Aj žiaci a zamestnanci našej školy sa pripnutím červenej stužky zapojili do boja  proti AIDS a vyjadrili podpodu ľuďom postihnutým HIV. Aktuálna nástenka vo vestibule chodby všetkým pripomínala prebiehajúcu kampaň.  

    • JUVYR 2015
     • JUVYR 2015

     • 24.11.2015 sa uskutočnil v Bratislave 24.ročník  JUVYR 2015 v NTC v Aegon  Aréne. Súčasťou sprievodných podujatí bol aj  4.ročník súťaže Skills Slovakia Kaderníčka.  Téma bola "Svadobný účes" a náš Jakub Adamovič  (s modelkou Michaelou Matečnou) v silnej konkurencii dvadsiatich súťažiacich sa umiestnil na 5.mieste.  Srdečne  blahoželáme.

      Zároveň sa konal aj 11.ročník súťaže Kozmetička a vizážistka.  V súťaži dekoratívnej kozmetiky na tému "Jesenné variácie" nás úspešne reprezentovala Viktória Mladá (s modelkou Pavlou Gestingerovou), ktorej konkurovalo osemnásť súťažiacich.

       

       

    • 21.október - Deň jabĺk
     • 21.október - Deň jabĺk

     • Tak ako každoročne aj v uplynulých dňoch sme si v našej školskej jedálni  pripomenuli "Deň jablka", ktorý pripadá vždy na 21.októbra. Tento deň nepatrí v našej krajine medzi tie významné dni, ktoré sú v širšom povedomí verejnosti. Napriek tomu je svojim zameraním ako ušitý pre školské jedálne.

      Oslavy Dňa jablka sa často spájajú s týždňom boja proti rakovine (8. - 14.októbra) a so Svetovým dňom výživy (16.októbra).

      Jablko je jedným z najospevovanejších produktov prírody. Môžeme si o jabĺčku spievať pesničky aj rozprávať deťom rozprávky. Vo filmových rozprávkach sa to jablkami len tak hemží a nechýbajú nikdy na stoloch, ktoré sa prehýbajú hojnosťou. Toto ovocie sa prelína umením i dejinami. Figuruje tiež už v počiatkoch kresťanského sveta v rukách Adama a Evy. 

      Jablká obsahujú celý rad minerálnych látok ako je draslík, vápnik, horčík, širokú škálu vitamínov, predovšetkým provitamín A, vitamín C a E. Konzumácia jabĺk chráni mozog proti vážnym chorobám a pôsobí ako prirodzený prostriedok proti reumatizmu. Jablká pomáhajú znižovať riziko rakoviny.

       

    • Oslavy 130.výročia vzniku školy
     • Oslavy 130.výročia vzniku školy

     • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany

      srdečne pozýva  rodičov, absolventov a priaznivcov školy na oslavy 130.výročia vzniku školy. 

      Oslavy sa budú konať 11.novembra 2015 v priestoroch KSC Fontána Piešťany s nasledovným programom:

         11,00 hod. - slávnostná akadémia  spojená s recepciou pre pozvaných hostí

                 13,00 hod. - ochutnávka 130 domácich závinov pred KSC Fontána pre verejnosť 

    • Svetový deň mlieka
     • Svetový deň mlieka

     • V piatok  25.09.2015   pri príležitosti  Svetového dňa mlieka  pripravila vedúca školskej jedálne na pracovisku praktického vyučovania v reštaurácii Semafor v spolupráci s majstrami odbornej výchovy a žiakmi  propagáciu  konzumovania mliečnych výrobkov. 

       

    • "Cena mesta Pezinok" - apríl 2015
     • "Cena mesta Pezinok" - apríl 2015

     • Dňa 17.4.2015 sa žiaci odboru kaderník zúčastnili súťaže "Cena mesta Pezinok". Súťažili v dvoch disciplínach:

      - MAN MANAGER - pánsky účes, súťažila Andrea Štetková - III.KDK (MPV Bc.Miškechová), model nebol našim žiakom. Spolu v tejto disciplíne bolo šesť súťažiacich.

      - EXTRAVAGANCIA V SPOLOČNOSTI - spoločenský účes, súťažila Michaela Medzihradská - III.KDK (MOV  Bc.Fekiačová), model - Romana Hollánová žiačka I.D.  V tejto disciplíne bolo  jedenásť súťažiacich.

      Porota hodnotila:  náročnosť strihu, účesu, kreativitu, farbu vlasov, konečnú úpravu, oblečenie, make-up a celkový dojem. Dievčatá si počíňali veľmi dobre a žiačka Michaela Medzihradská získala vo svojej kategórii I. miesto Srdečne  blahoželáme!

    • Výsledky školského kola olympiády z účtovníctva
     • Výsledky školského kola olympiády z účtovníctva

     • Zo školského kola olympiády z účtovníctva „Mladý podnikateľ 2015"  postupujú do regionálneho kola, ktoré sa koná 27.03.2015 (piatok) o 11:15 hod. v Bratislave:   Daniel Mazúr a Michal Kacovský. Ostatným žiakom ďakujeme za účasť.

    • Školské kolo olympiády z účtovníctva - oznámenie
     • Školské kolo olympiády z účtovníctva - oznámenie

     • Dňa 25.02.2015 (streda) sa uskutoční od 11:20 do 13:30 školské kolo olympiády z účtovníctva „Mladý účtovník 2015". Súťaže sa zúčastnia nasledovní  žiaci štvrtého ročníka odboru obchod a podnikanie:

      Denisa Hubačová,  Denisa Beňová,   Matej Bokor,   Michal Kacovský,  Daniel Mazúr,  Kristína Močková,  Karin Motúzová

      Dvaja najlepší žiaci postupujú do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 27.03.2015 v Bratislave.

       

    • Súťaž Skills Slovakia 2014
     • Súťaž Skills Slovakia 2014

     • V bratislavskej AEGON Aréne  sa  26.11.2014  konal  4.ročník súťaže v účesovej tvorbe, pod názvom  Skills Slovakia, ktorej sa zúčastnila naša žiačka  Ivana Megová (III.KDK), pod vedením majsterky odborného výcviku Bc. Denisy Miškechovej.   Za model si zvolila Andreu Štetkovú (III.KDK).

      Súťaž hodnotila odborná porota, ktorá kontrolovala dodržanú minimálnui dĺžku vlasov po ramená, časový limit, kvalitu a čistotu odborného vytvorenia diela, odborné zručnosti a návyky, dodržaný správny technologický postup výčesu, estetiku vytvorenia, kreativitu a náročnosť danej témy, dodržanie zásad bezpečnosti práce a čistotu pracoviska. O tom, že to naša súťažiaca  zvládla, svedčí jej umiestnenie na II.mieste.

      Blahoželáme!

    • Žilinská gastronomická jeseň
     • Žilinská gastronomická jeseň

     • "Žilinská gastronomická jeseň" je názov súťaže, ktorá sa konala 2.12.2014 v Žiline v  hoteli  Holiday Inn. Súťažilo sa v disciplínach:  teplá kuchyňa  cukrárska artistika.  

      V disiciplíne teplá kuchyňa   našu školu  reprezentoval Peter Hubinský, pod vedením majsterky odborného výcviku p. Miroslavy Varhánikovej. Svoje zručnosti a tvorivosť výborne prezentoval pri príprave jedla pod názvom: Plnený králičí chrbát s jesennými zemiakmi a vínovo - slivkovou omáčkou. Umiestnil sa na II.mieste, nakoľko  I.miesto porota neudelila a tak možno konštatovať, že  obhájil minuloročné prvenstvo.

      V disciplíne cukrárska artistika súťažili žiačky Nikola Varhániková a Veronika Mokošová, obidve pod vedením majsterky  odborného výcviku p. Anny Hauserovej. Žiačky úspešne reprezentovali školu a získali diplom za účasť v súťaži.

      Všetkým srdečne blahoželáme!

    • Deň slovenskej kuchyne
     • Deň slovenskej kuchyne

     • 19. novembra 2014 pripravila vedúca školskej jedálne Oľga Kusovská v spolupráci  s majsterkami odborného výcviku a žiakmi  PPV  Semafor  akciu s názvom Deň slovenskej kuchyne.  V tento deň varili v školskej jedálni jedlá našich starých materí.

      Stravníci si mohli vybrať z ponuky  na tento deň - kapustovú  polievku s klobásou a krúpami,  pastiersky rezeň s opekanými zemiakmi a kapustovým šalátom s mrkvou,  fazuľovú polievku so zeleninou a domácimi rezancami, zemiakové lokše s makom a lekvárom alebo važeckú pochúťku v zemiakovej placke, či bryndzové halušky so slaninkou a kyslé mlieko,  ako múčnik bol v ponuke makový a orechový závin.