• Skills Slovakia - „Súťaž o zlaté nožnice 2021“

     • Dňa 24. septembra 2021 sme sa zúčastnili súťaže Skills Slovakia - Zlaté nožnice. Našu školu reprezentovali žiačky III.B triedy študijného odboru kaderník-vizážista.

      Súťažili v dvoch témach a to:

      • Módny strih - „Trend eut“
       • Súťažiaca: Kristína Knapová
       • Modelka: Simona Dobrotková
      • Glamour 1920 – súťaž v líčení
       • Súťažiaca: Alexandra Makušicová
       • Modelka: Lenka Kočicová
       • Sútažiaca: Nina Sládeková
       • Modelka: Simona Doborotková

      Podmienky na prípravu v súčasnej situácii boli náročné. Naše žiačky sa neumiestnili na popredných miestach, no patrí im pochvala za profesionálny prístup a výbornú reprezentáciu školy. Zo súťaže si odniesli bohaté skúsenosti a chuť ďalej rozvíjať svoje teoretické i praktické skúsenosti.

       

     • Otvorenie školského roka 2021/2022 – organizácia a podmienky

     • Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 o 8.30 hodine v jednotlivých triedach v budove školy nasledovne:

      • I.A – učebňa 304
      • I.B – učebňa 103
      • I.C – učebňa 3
      • I.D - učebňa 209
      • II.A – učebňa 304
      • II.B – učebňa 308
      • II.C – učebňa 3
      • III.A – učebňa 205
      • III.B – učebňa 306
      • III.C – učebňa 303
      • IV.A – učebňa 207
      • IV.C – učebňa 104
      • I.ND – učebňa 105
      • II.ND – učebňa 208


      Nástup žiakov do školy bude od 7.30 do 8.00 hod. Žiadame žiakov, aby sa nezhromažďovali pred budovou školy, ale plynule v rozostupoch vstupovali do budovy školy.

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (nádcha, bolesť hrdla, zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, sťažené dýchanie, strata čuchu a chuti, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy.

      Do budovy školy vstupuje žiak s ochranným rúškom. Dodržiava minimálne 2 metrové odstupy. Pri vstupe si dezinfikuje ruky. (R – O – R). Žiak nosí rúško vo všetkých vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy a pracoviska praktického vyučovania.

      Pri vstupe bude všetkým žiakom meraná teplota. Ak bude vstupujúcemu žiakovi pri prvom meraní nameraná teplota 37 – 37,5 st.C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak bude pri druhom meraní žiakovi nameraná teplota 37 – 37,5 st. C, zopakuje sa ešte jedno meranie po 5 minútach. Ak bude stále telesná teplota žiaka viac ako 37,2 st. C, nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak pôjde o plnoletého žiaka, žiakovi nebude umožnené stúpiť do školy. Ak pôjde o neplnoletého žiaka, žiak si nasadí rúško a bude izolovaný v izolačnej miestnosti a následne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si žiaka bezodkladne vyzdvihne.

      Pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá žiak Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“– (príloha č.1). Písomné vyhlásenie žiaka do 18. rokov veku podpisuje jeho zákonný zástupca. Žiak s príznakmi ochorenia musí zostať doma.


      Každý žiak je povinný mať každý deň v škole, alebo na pracovisku praktického vyučovania:

      • dve rúška (jedno náhradné, ktoré musí mať pri sebe v prípade potreby)
      • papierové jednorazové vreckovky

      Zoznamy tried a žiakov prvých ročníkov budú zverejnené na informačnej tabuli vo vestibule školy.

      Po otvorení školského roka budú žiakom podané informácie ohľadne organizácie školského roka a prijatých epidemiologických opatreniach a výnimkách z karantény.

      Upozornenie pre študentov externého štúdia študijného odboru podnikanie v remeslách a službách (trieda I. NE a II. NE): vyučovanie sa začína dňa 7.9.2020 o 13.00 hodine v nasledovných učebniach:

      • I.NE - učebňa 106
      • II.NE - učebňa 210

      Teší sa na Vás kolektív pedagógov a pracovníkov školy. Veríme, že sa budeme stretávať škole oveľa viac ako v predchádzajúcich rokoch.


      Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (DOCX)
      Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (PDF)

     • Smútočný oznam

     • S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že 19. 8. 2021 zomrela naša kolegyňa Mgr. Mária Bednárová, učiteľka odborných predmetov gastronomických. Smútočná rozlúčka so zosnulou bude 23.8.2021 o 14.30 hod. na cintoríne v Kočíne. Odpočívaj v pokoji Majka...

     • Exkurzia hotela Thermia Palace

     • Dňa 18.06.2021 sa žiaci III.A triedy pod vedením učiteľov anglického jazyka Mgr. A. Karšayovej a Mgr. A. Florkovej zúčastnili exkuzie, ktorá je pokračovaním výuky maturitnej témy mestá a miesta – Piešťany – moje rodné mesto.

      Exkurzia pod názvom prehliadka hotela Thermia Palace 5+ od histórie až po súčasnosť sa odohrávala uprostred Váhu na nádhernom kúpeľnom ostrove s leknovými jazierkami a pávmi. Hotel Thermia Palace sa stará o zdravie kúpeľných hostí a ich pohodu. Žiaci si prezreli nádhernú secesnú budovu hotela, ponuku kúpeľných a liečebných procedúr, ktorými sa hotel preslávil po celom svete. Manažér hotela, ktorý skupinu našich žiakov sprevádzal, potvrdzoval svojou profesionalitou vysokú kvalitu hotela, ktorý si už svoje špeciálne  postavenie vo svete hotelov udržuje viac ako sto rokov.

      Keď táto elegantná budova v roku 1912 prvýkrát otvorila svoje dvere, niesla titul prvého 5-hviezdičkového hotela na Slovensku. Aj v súčasnosti sa však tento luxusný hotel zo siete Ensana zaraďuje medzi najlepšie v krajine.

      Žiaci si mali možnosť prezrieť bohato zdobenú reštauráciu Gand, s citlivo reštaurovanými miestnosťami, kde mohli vidieť nesmierne vzácnu maľbu od Alfonsa Muchu, ktorá potvrdzuje veľkolepú minulosť hotela.

      Prezreli sme si ohromujúce kúpele Irma s jedinečným historickým bahniskom a zrkadliskom, ktoré ponúkajú viac než 60 kvalitných procedúr na liečbu pohybovej sústavy a využívajú účinky prírodných liečivých zdrojov z piešťanských termálnych prameňov v kombinácii s modernými lekárskymi poznatkami.

      Symboly Piešťan si žiaci všímali na každom kroku. Prenikavé vitrážové okná zasadené pod kupolou (vrcholné dielo secesného dizajnu), ako i výjavy páva a barlolamača.

      Ďalšou zastávkou prehliadky bolo moderné relaxačné centrum hotela a návšteva hotelových záhrad a parku s nádherným bazénom.

      Žiakom sa exkurzia veľmi páčila. Študentov študijného odboru kuchár-čašník zaujala i kvalitná a vyvážená kuchyňa, spôsoby obsluhy, ktoré mali možnosť priamo sledovať v hotelových reštauráciách i záhradnej terase.

      Študenti si v rámci maturitnej témy rozšírili poznatky o našom meste. V rámci svojho odboru sa oboznámili s hotelovými službami, kvalitou servisu, relaxačnými a skrášľovacími procedúrami.

      Veríme, že v budúcnosti i ďalší študenti našej školy budú mať rovnakú možnosť zažiť podobný ohromujúci zážitok.

     • Voľné miesta pre 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

     • Študijné odbory :

      6444 K čašník servírka           2 miesta


      Do študijných odborov sa budú konať dňa 22.6.2021 o 8.00 hod prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

      Prihlášky na štúdium pre 2. kolo prijímacieho konania zasielajte na adresu školy alebo osobne na sekretariát do 15.6.2021.

     • Barmanský kurz

     • V dňoch 14.-18.06.2021 sa bude 4 dni (PON,UTO,ŠTV,PIA) konať barmanský kurz. V stredu žiaci prídu riadne na odborný výcvik (prax) alebo na teoretickú výučbu (škola).

      Miesto: učebňa č. 3
      Čas: od 07,45 do 14,00 hod.

     • Voľné miesta pre 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

     • Učebné odbory :

      6444 H čašník servírka         2 miesta
      6445 H kuchár                       1 miesto

      Do učebných odborov sú žiaci prijímaní bez prijímacej skúšky.
       

      Študijné odbory :

      6444 K čašník servírka           4 miesta


      Do študijných odborov sa budú konať dňa 22.6.2021 o 8.00 hod prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

      Prihlášky na štúdium pre 2. kolo prijímacieho konania zasielajte na adresu školy alebo osobne na sekretariát do 15.6.2021.
       

     • Malý nákup - veľká pomoc - takto začíname...

     • Žiaci III.A triedy Peter Benko, Kristína Galbavá a Miroslava Follnerová dnes na základe zapojenia sa školy do projektu „Malý nákup - veľká pomoc“ zo svojho vreckového prispeli s veľkým nákupom na pomoc rodinám v núdzi. Ako sa vyjadrila študentka Kristína Galbavá, sama vie, že takáto pomoc v pravý čas je neoceniteľná.

      Veríme, že uvedená trojica žiakov bude inšpiráciou pre nás ostatných.

     • Malý nákup - veľká pomoc.

     • Ako funguje nákup?

      1. Nakúpte v obchode niektoré položky, ktoré sú uvedené v nákupnom zozname nižšie.

      2. Svoj nákup prineste na

      Strednú odbornú školu obchodu a služieb na Mojmírovej ulici č. 28, kde ho odovzdáte dobrovoľníkom. (utorok a štvrtok od 15.00-17.00h, vstup je cez hlavný vchod).

      3. Základné potraviny: trvanlivé mlieko, detská krupica, cereálie, vločky, müsli, cukor, cestoviny, slížiky, múka, ryža, sáčkové polievky, čaj, strukoviny (šošovica, fazuľa, hrach), konzervy (paštéty, rybičky), zemiaky, jablká, kečup, horčica, kakao, granko, korenie, rasca, majorán, piškóty, keksíky / sladké …

      Drogéria: sprchový šampón, mydlo, pasta, kefky (aj detské), detské plienky: veľkosť 1-4, papierové vreckovky, toaletný papier …

      Čističe: jar, prach na pranie, čistič na podlahy, WC čistič …

      Pomôcť môže každý.

     • Problém s aplikáciami na zariadeniach so systémom Android

     • Ak máte problém s aplikáciami ako EduPage alebo Microsoft Teams na zariadeniach s operačným systémom Android, dôvodom môže byť chyba v systémovej aplikácií Android System WebView, ktorá sa objavila v nedávnej aktualizácií tejto aplikácie. Google túto chybu už opravil a riešením je tak aktualizácia aplikácie Android System WebView a Google Chrome na najnovšiu verziu.

       

      Postup manuálnej aktualizácie týchto aplikácií:

      1) spustiť aplikáciu Obchod Play (Google Play),

      2) otvoriť hlavné menu (3 vodorovné prúžky vedľa vyhľadávacieho okna),

      3) vybrať možnosť Moje aplikácie,

      4) v zozname už len stačí nájsť aplikácie Android System WebView a Google Chrome a pri oboch aplikáciach kliknúť na možnosť aktualizovať.

     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA

     • Oznamujeme žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy, že na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa

      p r e r u š u j e   vyučovanie na stredných školách od 12.10.2020 do odvolania.

      Od 12.10.2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie, ktoré sa týka teoretického vyučovania aj odborného výcviku. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu s dodržaním striedania týždňov na teóriu a prax. Žiaci budú kontaktovaní jednotlivými vyučujúcimi prostredníctvom Edupage.

      V pondelok (12.10.2020) zverejníme harmonogram na prevzatie učebníc zo skriniek v škole , resp. pracovného oblečenia a pomôcok zo skriniek na pracoviskách školy. Na pracoviská zamestnávateľov žiaci vstupujú do dohode s jednotlivými zamestnávateľmi.

      Pre aktuálne informácie sledujte webovú stránku školy a Edupage.

      Prajem všetkým pevné zdravie a veľa síl.

      Ing. Anna Zálešáková, riaditeľka školy

     • Karanténne opatrenie

     • Milí žiaci,

      Na základe rozhodnutia RUVZ Trnava je niektorým pedagogickým zamestnancom nariadená domáca izolácia v termíne od 12.10.2020 do 16.10.2020 z dôvodu pozitívneho prípadu COVID-19 u jedného pedagogického zamestnanca školy.

      Z uvedeného dôvodu žiaci na teoretickom vyučovaní prechádzajú v termíne od 12.10.2020 do 16.10.2020 na dištančný spôsob výučby podľa platného rozvrhu hodín na daný týždeň. (Žiaci sa učia v domácom prostredí a učitelia im sprostredkúvajú učivo zo školy, prípadne z domu).

      Žiaci, ktorí v týždni od 12.10.2020 do 16.10.2020 majú byť na odbornom výcviku, riadne na odborný výcvik nastúpia podľa platného harmonogramu na danom pracovisku.

      Vedenie školy dôrazne žiada žiakov a ich zákonných zástupcov aby dôsledne sledovali svoj zdravotný stav a v prípade výskytu ochorenia COVID-19 telefonicky kontaktovali svojho lekára.

      Dištančné vzdelávanie sa v týždni od 12.10.2020 do 16.10.2020 týka týchto tried:

      • I.A
      • I.B - streda, štvrtok, piatok
      • I.C
      • II.B - pondelok, utorok, streda
      • III.A
      • III.C
      • I.ND
      • II.ND
      • Externé štúdium: I.NE, II.NE

      Spolu to zvládneme.

      Vaša Mojmírka.

     • Povinnosti zákonného zástupcu v šk. r. 2020/2021

     • Povinnosti zákonného zástupcu v šk. r. 2020/2021 s ohľadom na covid-19:

      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR),
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021,
      • predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (DOCX, PDF). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný,
      • v prípade, že u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.


      Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (DOCX)
      Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (PDF)