• Vianočná výstava 2018

     • Ďakujeme Vám za návštevu na našej vianočnej výstave.


      Zamestnanci a žiaci školy                                                           

     • Odborná exkurzia „Záhorská vínna cesta“

     • Dňa 18.10.2018 sa zúčastnili žiaci nadstavbového štúdia odboru spoločné stravovanie a učebných odborov čašník, kuchár a cukrár kuchár odbornej exkurzie v Skalici.

      Prvou zastávkou bola rodinná firma manželov Havlíkovcov, ktorí vyrábajú skalický  trdelník  podľa rodinnej tradície od roku 1965. Žiaci videli priamo ako sa vyrába trdelník a zároveň si niektorí odvážlivci sami prípravu trdelníka vyskúšali. Ďalej sme navštívili vinársky podnik Masaryk kde sa naši žiaci podrobne oboznámili s výrobou vína a pýchou Skalice- červeným vínom „Skalický rubín“. Upevnili si odborné vedomosti v oblasti výroby, skladovania a hodnotenie vína. Žiaci aj pedagógovia hodnotili exkurziu veľmi kladne, pretože, ako sa hovorí, radšej raz vidieť ako trikrát počuť.

     • Skills Slovakia Gastro Junior Metro CUP 2018/2019 - semifinálové kolo súťaže

     • Dňa 4. decembra 2018 sa v Nových Zámkoch konalo semifinálové kolo Skills Slovakia. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola súťaže Medea Hubinská - I.ND. Medea pripravila pošírované kuracie prsia na fazuľovom kréme, pomarančovej chilli omáčke, s glazovanou zeleninou a zemiakovým koláčikom. V časovom limite 120 minút pripravila 4 porcie daného pokrmu, čo jej zabezpečilo postup do finále. Žiačku pripravovala učiteľka OP – gastronomické služby  Mgr. Mária Bednárová.

      Srdečne gratulujeme a držíme palce vo finále!

     • Skills Slovakia Gastro Junior Metro CUP 2018/2019 – školské kolo súťaže

     • Dňa 12.11.2018 sa konalo školské kolo súťaže Skills Slovakia Gastro Junior Metro CUP 2018/2019 v odbore kuchár. Základným mottom súťažnej úlohy bolo pripraviť jedlo s charakterom, pod názvom „Špecialita regiónu - v modernej úprave“, teda jedlo, ktoré vychádza z kulinárskych tradícií regiónu.

      Súťažnou úlohou pre súťažiacich bola príprava 2 porcií moderného teplého pokrmu s prílohami v časovom limite 120 minút a obhajobou pripraveného jedla pred komisiou.

      Školského kola sa zúčastnili štyria žiaci pod vedením majstrov OVY a učiteľky

      OP – gastronomické služby

      Súťažiaci Medea Hubinská 1.ND, Kristián Masarovič  4.B, Matej Roháček 3.B, Erik Kočkovský 4.B pracovali pod dohľadom odbornej komisie.  Komisia hodnotila súťažiacich podľa  kritérií a bodového hodnotenia, ktoré sú platné pre semifinálové a finálové kolá súťaže Skills Slovakia. Víťazkou školského  kola sa stala Medea Hubinská - I.ND. Jedlo, ktoré pripravila, budú posudzovať komisári zo SZKC pre postup do semifinálového kola.

      Víťazke srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť !

     • Barmani súťažili v Trnave

     • V Trnave sa dňa 16.11.2018 konal 6.ročník barmanskej súťaže o „Putovný pohár župana TTSK“. Našu školu na súťaži reprezentovala Jessika Kovačiková z II.A triedy. Jessika súťažila v troch disciplínach – v miešaní 3 after dinner drinkov, v miešaní 3 soft drinkov a v otváraní fľaše sektu a jeho servisu v čo najkratšom čase. Hoci sa naša žiačka neumiestnila na prvých troch miestach pre víťazov,  vyslúžila si viacero ústnych ocenení od porotcov a hodnotiacich komisárov.

      Ďakujeme Jessike za vzornú reprezentáciu našej školy na súťaži, kde bola najmladšou súťažiacou.

     • Imatrikulácie 2018

     • Dňa 14.11.2018 sa konali Imatrikulácie prvákov. Organizácie sa ujala III.A trieda odbor škola podnikania v rámci predmetu aplikovaná ekonómia. O 11.30 sa pred telocvičňou zhromaždili postupne všetky 3 prvácke triedy so svojimi triednymi učiteľkami:

      I.A – p. RNDr. Alena Sestrienková
      I.B – p. Ing. Magdaléna Pavlíková
      I.C. – p. Mgr. Mária Bednárová

      Imatrikulácie sa niesli v rytme 80 rokov minulého storočia. Moderátorkami imatrikulácií boli Andrea Knoblochová a Nikoleta  Cerovská. Imatrikulácie otvorila pani riaditeľka slávnostným príhovorom a zápisom do kroniky imatrikulácií. Nasledoval samotný imatrikulačný akt, kedy študenti prešli vstupnou imatrikulačnou bránou a následne im boli odovzdané náramky s menami a diplomy spolu so sladkosťami. Program pokračoval jednotlivými disciplínami, ktoré boli odmenené potleskom, sladkosťami a dobrou náladou. Na záver študenti jednohlasne zopakovali po moderátorkách študentskú prísahu a potom sa mohli občerstviť chutným obloženým chlebíčkom a sladkými fornetami.

     • Valné zhromaždenie EG JA Firmy

     • Dňa 8.11. 2018 sa konalo Valné zhromaždenie Enterprice Girls, EG JA Firmy na učebni č.106 počas štvrtej vyučovacej hodiny. Žiaci si pripravili podnikateľský plán, stanovy firmy, zápisnicu z valného zhromaždenia, power-pointovú prezentáciu. Každá členka predstavenstva sa prihovorila prítomným akcionárom a hosťom so svojim príhovorom, v ktorom opísala povinnosti v jednotlivých oddeleniach. Prezidentka predstavila predmet činnosti EG JA Firmy. Viceprezidentka financií oboznámila prítomných s  ekonomickou časťou podnikateľského plánu. Akcionári jednohlasne schválili podnikateľský plán.

      Na záver pani riaditeľka zaželala JA Firme veľa podnikateľských úspechov. Následne, po valnom zhromaždení bola firma zaregistrovaná v simulovanom obchodnom registri, na web stránke: ae.jaslovensko.sk/firma/obchodný register.

      Našou prvou akciou, ktorá nás čaká sú Imatrikulácie prvákov, vianočná výstava a vianočný futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy.

     • Kurz ochrany života a zdravia

     • V posledných slnečných jesenných dňoch 17. – 19. 10. 2018 sa 28 žiakov z tried II.B, II.C, III.A, III.B zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia vo Vysokých Tatrách. Počas pobytu absolvovali streľbu zo vzduchovky, základy poskytovania prvej pomoci a civilnej ochrany.  Večer mali spríjemnený zaujímavou besedou s členom horskej služby p. Mrázikom. Druhý deň zdolali Tatry vyčerpávajúcou 20 km pešou túrou za krásneho slnečného počasia. Trasa viedla na Hrebienok, Rainerovu chatu, Veľký vodopád, Zamkovského chatu, Skalnaté pleso cez Tatranskú Lomnica, Tatranskú Lesnú k penziónu Erika. Posledný deň sa žiaci rozlúčili s Vysokými Tatrami prechádzkou okolo Štrbského plesa a lyžiarskeho areálu pod skokanskými mostíkmi.

     • Študenti ukázali, že podnikateľský nápad je možné vymyslieť za pár hodín!

     • Stredoškoláci zo Slovenska a Čiech spolu deväťdesiatšesť študentov sa zúčastnilo celodňovej súťaže 3.10.2018 v hoteli Bratislava JA Citi International Innovation Camp, ktorý zorganizovala nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko, v spolupráci s JA Czech a s podporou Citi Foundation, firemnej nadácie globálnej banky Citi. JA Citi International  Innovation  Camp bola jedinečná príležitosť pre žiakov ukázať, že vedia kreatívne myslieť už na stredných školách a v budúcnosti môžu byť veľkým prínosom pre slovenskú i českú ekonomiku. Výzva, na ktorej pracovali celý deň, znela jednoznačne. Vymyslieť kreatívny a inovatívny podnikateľský nápad, pripraviť podnikateľský plán a podrobný rozpočet na jeho realizáciu. Celodňová intenzívna spolupráca dala priestor takmer sto študentom, aby si vyskúšali nové, kreatívne myslenie. Pri práci študentom boli k dispozícii odborníci zo Citibank, aby aktívne sprostredkovali svoje znalosti a skúsenosti so študentami.

      Našu školu reprezentovali študentky III.A triedy odboru škola podnikania – Emma Sadlonová, Nikola Cerovská a Alexandra Orviská. Študenti boli zaradení do 6 členných tímov. Tímov bolo 16. Naša žiačka Alexandra Orviská sa so svojim tímom umiestnila na 2. mieste s nápadom  drevenej ekologickej zubnej kefky Press & Brush. Kefka sa skladá z dvoch častí: rúčky a vymeniteľnej hlavice. Rúčka je dutá, vnútri je tuba na pastu, ktorá sa po stlačení tlačidla na spodnej strane kefky vytlačí na jej štetinky. Podobný produkt na trhu ešte neexistuje, a preto si tím myslí že by náš produkt mohol vyplniť dieru na trhu.  Podľa slov zúčastnených študentiek práve Innovation Camp predčil očakávania a získali nie len veľa nových kontaktov, ale aj sebadôveru. To, že mladí  študenti často krát vedia byť kreatívnejší ako dospelí ľudia z praxe, potvrdila aj riaditeľka vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko Eva Vargová.

     • Súťažili sme o najkrajšiu tortu Slovenska

     • Žiačky odboru cukrár kuchár Nikoleta Procházková a Prena Prljazaj sa dňa 11. 10. 2018 zúčastnili celoslovenskej súťaže „ O najkrajšiu tortu Slovenska“. V kategórii junior pripravili tortu pod názvom „Alica v krajine zázrakov“. Naše žiacky sa umiestnili v bronzovom pásme.

      Gratulujeme!

     • Súťaž - Guláš Tatry Cup 2018

     • V Liptovskej Sielnici sa dňa 19. septembra 2018 konala súťaž vo varení gulášu. Našu školu reprezentovali žiaci Medea Hubinská a Richard Bohovic. Žiaci pripravili netradičný guláš zo srnca, zahustený perníkom a ochutený horkou čokoládou. Ku gulášu sa podával chlebový posúch, ktorý pripravili naši súťažiaci. Žiaci si zmerali sily so šéf kuchármi a majstrami odbornej výchovy z iných škôl a hoci sa na popredných miestach neumiestnili,  určite nesklamali.

      Srdečne gratulujeme!

     • Súťaž BIG GREEN EGG GRILL CUP 2018

     • Dňa 19. septembra 2018 sa konala súťaž v Liptovskej Sielnici v grilovaní pod názvom „Street food“. Našu školu v tejto disciplíne reprezentovali žiaci Medea Hubinská a Andrej Roth, ktorí pripravili burger z flank steaku, coleslaw šalát, chutney z pečených paradajok a papriky, s horčicovým dipom a zeleninovými hranolkami. V silnej konkurencii neobsadili medailové pozície, ale výrobky našich žiakov boli na vysokej úrovni. Srdečne gratulujeme!

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka SOŠ OaS, Mojmírova 99/28, Piešťany v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka v znení neskorších predpisov

      udeľuje riaditeľské voľno na deň 29. 10. 2018 (pondelok)

      žiakom SOŠ OaS, Mojmírova 99/28, Piešťany z organizačných a prevádzkových dôvodov.

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať 5.11.2018, nakoľko 30. 10. 2018 a 1. 11. 2018 sú štátne sviatky a 31. 10. 2018 a 2. 11. 2018 sú jesenné prázdniny.

     • Deň otvorených dverí

     • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Vás pozýva na Deň otvorených dverí pri príležitosti Dňa TTSK, ktorý sa uskutoční dňa 04. 10. 2018 v čase od 9.00 do 12.00 hod v priestoroch školy.

      Deň otvorených dverí je určený pre žiakov končiacich ročníkov základnej školy, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole, ako aj pre ich rodičov, resp. výchovných poradcov. V priebehu dopoludnia môžu návštevníci vidieť prezentácie našich študijných a učebných odborov, uchádzačom o štúdium a ich rodičom umožníme zúčastniť sa vyučovania predmetov podľa záujmu a  zároveň  Vám poskytneme podrobné informácie o štúdiu. Počas dňa otvorených dverí máte možnosť navštíviť aj pracoviská praktického vyučovania - Reštauráciu Semafor a kaderníctvo a kozmetiku na Žilinskej ceste.

      V prípade záujmu o štúdium, resp. o Deň otvorených dverí nás kontaktujte na tel. čísle: 033/7726491, 033/7623537, prípadne mailom: zssmojmir@zupa-tt.sk

      Tešíme sa na Vašu účasť.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany Vás srdečne pozýva na celoškolské aj triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 26.9.2018 o 16.30 hodine v jednotlivých triedach v budove školy.

      Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná , nakoľko Vám budú dané informácie o štúdiu Vašich detí.

      Zároveň sa na rodičovskom združení uskutočnia aj doplnkové voľby do Rady školy.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

     • Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 o 8.30 hodine na školskom dvore.

      Nástup žiakov do školy bude o 8.00 hodine na jednotlivých značkách tried na školskom dvore.  Zoznamy tried a žiakov prvých ročníkov budú zverejnené na hlavných dverách budovy školy. Po slávnostnom otvorení budú žiakom podané informácie ohľadne organizácie školského roka prostredníctvom triednych učiteľov v triedach. V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie školského roka uskutoční v budove školy.

      Upozornenie pre študentov externého štúdia študijného odboru podnikanie v remeslách a službách (trieda I. NE a II. NE):  vyučovanie sa začína dňa 4.9.2018 o 12.50 hodine v budove školy.

      Teší sa na Vás kolektív pedagógov a pracovníkov školy.

     • Olympijský deň 2018 na Mojmírke

     • 1. jún 2018 – Predmetová komisia INF a TSV usporiadala „Olympijský deň 2018 na Mojmírke“. Cieľom podujatia je podnietiť žiakov k športovaniu a ukázať im cestu k zdraviu, telesnej zdatnosti ako aj psychickej odolnosti. Vyhlasovateľom je Slovenský olympijský výbor so svojimi partnermi – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združením miest a obcí Slovenska.

      Olympijský deň sa konal v mestskom parku Piešťany. Sily si zmerali družstvá vo florbale, vybíjanej a ping - pongu. Touto cestou chceme pogratulovať víťazom :
       

      Florbal chlapci

      1. miesto - výber tried II.C + II.D
      2. miesto II. B trieda
      3. miesto III. C trieda

      Vybíjaná dievčat

      1. miesto II.A trieda
      2. miesto výber tried II.C + II.D
      3. miesto I. B trieda

      Ping – pong

      1. Magula Denis z III.C
      2. Paloncy Martin III.C
      3. Koleszar David I.B
     • Voľné miesta pre 2. kolo prijímacieho konania

     • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany oznamuje, že má voľné miesta pre 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019 :
       

      Učebné odbory :

      2977 H cukrár kuchár :   9 miest
      6444 H čašník servírka :   5 miest
      6456 H kaderník :   4 miesta

      Do učebných odborov sú žiaci prijímaní bez prijímacej skúšky.


      Študijné odbory :

      6444 K čašník servírka :   5 miest
      6445 K kuchár :   2 miesta

      Do študijných odborov sa budú konať dňa 19.6.2018 o 8.00 hod prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
       

      Prihlášky na štúdium pre 2. kolo prijímacieho konania zasielajte na adresu školy alebo osobne na sekretariát do 15.6.2018.

     • Torty a svet pečenia 2018

     • Dňa 11. mája sa na trenčianskom výstavisku konal VI. ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy „TORTY A SVET PEČENIA 2018“. V kategórii junior bola vyhlásená súťaž SOŠ o najkrajší stôl s cukrárskymi výrobkami na tému “Candy bar- Máj lásky čas“.

      V tejto súťaži nás reprezentovali dve žiačky odboru cukrár kuchár  Medea Hubinská a Viktória Slováková. Dievčatá pripravili na sladký stôl : pralinky, cup cake, profiteroles, mirror tortičky, nahá torta, snehové pusinky, dezertné poháriky. Dievčatá súťažili pod názvom „Sladká mojmírka“ a svoj Candy bar  pripravili v ľudovom štýle. „Sladká mojmírka“ získala strieborné umiestnenie.

      Dievčatám srdečne gratulujeme!