• Školská súťaž PK beauty služieb

     • V dňoch 28.3. – 8.4.2022 sa na škole uskutočnila školská súťaž PK beauty služieb 2. a 3. ročníka študijných odborov kaderník vizážista, kozmetik .

      Žiačky súťažili v kategóriách :

      • kaderník vizážista 3.ročník

      téma „Stužková“

      • kozmetik 3.ročník

      téma : „Párty líčenie“

      • kaderník vizážista 2.ročník

      téma : „Romantický účes“

      • kozmetik 2.ročník

      téma : „Festivalové líčenie“

      Súťaž prebiehala  na pracovisku praktického vyučovania „Vŕšok“ podľa harmonogramu a kritérií , ktoré vypracovali MOV v zmysle platnej školskej smernice.

      Žiačky preukázali svoju tvorivosť, odborné zručnosti a vedomosti, použitie vhodných materiálov a pomôcok, ako aj schopnosť účelne si zorganizovať prácu  tak, aby  dodržali  stanovený časový limit na predvedenie svojho výkonu.

      MOV vyhodnotili prácu žiačok v jednotlivých kategóriách podľa stanovených kritérií, na základe bodového hodnotenia s týmito výsledkami : 

      kaderník vizážista 3.ročník , téma „Stužková“

      1. miesto  -  Šranková Sabina

      2. miesto  -  Antalová Viktorie

      3. miesto  -  Knapová Kristína

      kozmetik 3.ročník , téma  „Párty líčenie“

      1.  miesto  -  Biliková Viktória

      2.  miesto  -  Dobrotková Simona

      3.  miesto  -  Sládeková Nina

      kaderník vizážista 2.ročník, téma  „Romantický účes“

      1.  miesto  -  Hanáková Viktória

      2.  miesto  -  Sasáková Liana

      3.  miesto  -  Halašková Viktória

      kozmetik 2.ročník, téma  „Festivalové líčenie“

      1.  miesto  -  Koláriková Tereza

      2.  miesto  -  Sládeková Lenka

      3.  miesto  -  Jordanová Vanesa

      Srdečne blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť, snahu, predvedené pracovné výkony a veľmi peknú prezentáciu svojich odborov.

     • Školské majstrovstvá kraja v bedmintone

     • Dňa 05.04.2022 sa v hale Gymnázia Piešťany uskutočnili ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ KRAJA v BEDMINTONE.

      Našu školu reprezentovali:

      Družstvo chlapcov: D .Brenessel, E. Straka a A. Stolárik.

      Družstvo dievčat: M. Follnerová a S. Bartošeková.

      Po viacerých rokoch sa nám nepodarilo obsadiť medailové miesta. Napriek tomu všetci, ktorí reprezentovali našu školu podali veľmi dobré a bojovné výkony. K lepšiemu umiestneniu nám chýbalo asi len troška viac športového šťastia ako napr. na postup do semifinále chlapcov stačilo, keby sa D. Brenesselovi podarilo premeniť jeden z troch matchbalov, ktoré mal proti Štefanákovi z SPŠ Dopravná Trnava a dievčatá v súbojoch o druhé a tretie miesto podľahli najtesnejším rozdielom 1:2 školám SPŠ Stavebná Lomonosova Trnava a Gymnázium A. Merci Trnava.

      Družstvá dievčat aj chlapcov sa zhodne umiestnili na 4. mieste

      Našim žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ďalšie športové úspechy.

     • Veľkkonočné trhy TTSK

     • Vydarená akcia Trnavského samosprávneho kraja "Veľkonočné trhy" spojená s prezentáciou a predajom výrobkov našich žiakov.