• Oznam o prechode na dištančné vzdelávanie:

      • z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese Piešťany prechádza celá škola od 01.12.2021 (streda) na dištančné vzdelávanie na základe oznamu zriaďovateľa školy TTSK,
      • k zákazu prezenčného vzdelávania bude vydaná vyhláška RÚVZ TT (po jej zverejnení vo vestníku Vlády SR vás budeme informovať),
      • vyučovanie od 01.12.2021 (streda) bude prebiehať dištančnou formou do odvolania podľa platného rozvrhu prostredníctvom aplikácie/programu Microsoft Teams a EduPage,
      • dištančné vzdelávanie sa týka teoretického aj praktického vyučovania (podrobné informácie poskytnú žiakom ich triedny učitelia),
      • v prípade, že sa žiak na základe zhoršeného zdravotného stavu nemôže osobne zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, postupuje sa v zmysle školského poriadku - ospravedlnenie neprítomnosti prostredníctvom triedneho učiteľa, resp. majstra OVY.

      Ďakujeme za pochopenie.