• Preukaz žiaka ISIC/EURO<26

     • Vážení rodičia,

      aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.

      Je to veľmi jednoduché, zakúpte si známku ISIC v hodnote 10 € na www.objednaj-preukaz.sk, známka Vám bude doručená domov.

      S platným preukazom bude môcť vaše dieťa:

      1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami
      2. využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
      3. uplatniť si nárok na špeciálny ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
      4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie. Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka
      5. využívať až 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz
     • Informácia k prijímaciemu konaniu

     • Vážení rodičia,

      záujemcom o štúdium bude na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške, resp. oznámenú telefonicky škole zaslaný kód Vášho dieťaťa, pod ktorým je zverejnený výsledok prijímacieho konania. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke školy (O škole/Prijímacie konanie) a na vchodových dverách školy 22.5.2020 najneskôr do 13.00 hodiny.

      A) Informácia pre zákonných zástupcov prijatých uchádzačov:

      Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania dostanú zákonní zástupcovia poštou. Po doručení rozhodnutia o prijatí Vás prosíme čo najskôr potvrdiť záujem o štúdium vyplnením „Záväzného potvrdenia o nastúpení / nenastúpení dieťaťa na štúdium“, ktoré Vám bude zaslané v prílohe rozhodnutia. Potvrdenie je potrebné zaslať do školy podpísané a oskenované e-mailom na adresu: zssmojmir@zupa-tt.sk, poštou na adresu školy, alebo osobne do 4.júna 2020. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole (4.júna musí byť potvrdenie v škole).

      B) Informácia pre zákonných zástupcov neprijatých uchádzačov:

      Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania dostanú zákonní zástupcovia poštou aj e-mailom. Na základe skúsenosti z predchádzajúcich rokov je pravdepodobné, že sa bude poradie prijatých uchádzačov posúvať z dôvodu, že prijatí uchádzači nastúpia na inú školu, na ktorej mali 2. prihlášku. Z uvedeného dôvodu má zákonný zástupca uchádzača možnosť odvolať sa v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia (t.j. od prevzatia mailovej komunikácie, ktorou mu bolo zaslané naskenované rozhodnutie). Odvolanie musí obsahovať údaje oboch zákonných zástupcov. Odvolanie je potrebné zaslať do školy podpísané a oskenované e-mailom na adresu: zssmojmir@zupa-tt.sk, poštou na adresu školy, alebo osobne čo najskôr. V prílohe e-mailu Vám bude zaslaný vzor odvolania.

      Otázky ohľadne  prijímacieho konania môžete volať riaditeľke školy na t.č.: 0905 761 992 hod., resp. zaslať e-mailom na adresu: zalesakova.anna@zupa-tt.sk