• Opäť sme bodovali

     • Dňa 24.01.2020 sa uskutočnila súťaž 6. ročník MASTER CUP 77 2020 v Bratislave v rámci podujatia Danubius Gastro. Súťaž zorganizovala Škola barmana. Našu školu na barmanskej súťaži reprezentovala Jessika Kovačiková z triedy III.A, ktorú pripravovala Ing. Alexandra Rössler - učiteľka odborných predmetov.

      Súťaž pozostávala z prípravy miešaného nápoja, ktorého povinnou ingredienciou bola vodka Goral Master. Jessika sa „premiešala“ až do finále a získala hodnotné ocenenie - Za najchutnejší nápoj zo všetkých pripravených. Zároveň s najlepším nápojom vyhrala aj cenu pre celú svoju triedu - odbornú exkurziu do destilérky Gas Familia so sídlom v Starej Ľubovni. Súťaže sa zúčastnilo 17 študentov z celého Slovenska.

      Ďakujeme Jessike za vzornú reprezentáciu školy.