• Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

     • Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 o 8.30 hodine na školskom dvore.

      Nástup žiakov do školy bude o 8.00 hodine na jednotlivých značkách tried na školskom dvore. Zoznamy tried a žiakov prvých ročníkov budú zverejnené na hlavných dverách budovy školy. Po slávnostnom otvorení budú žiakom podané informácie ohľadne organizácie školského roka prostredníctvom triednych učiteľov v triedach. V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie školského roka uskutoční v budove školy.

      Upozornenie pre študentov externého štúdia študijného odboru podnikanie v remeslách a službách (trieda I. NE a II. NE):  vyučovanie sa začína dňa 3.9.2019 o 13.00 hodine v budove školy.

      Teší sa na Vás kolektív pedagógov a pracovníkov školy.