• Súťaž o „Putovný pohár Ľudovíta Wintera“

     • Dňa 16.04.2019 sa konala súťaž o Putovný pohár Ľudovíta Wintera na Hotelovej akadémii v Piešťanoch. Súťaž poskytovala širokú paletu súťažných disciplín pre študentov z odborov  cukrár a čašník servírka. Súťažilo sa v príprave kávy a miešaní zaujímavých nápojov z kávy rôznymi netradičnými metódami, v príprave praliniek a čokolády, v servise čaju tradičnými japonskými metódami. Svoje zručnosti si mohli porovnať medzi sebou aj mladí someliéri.

      Našu školu na súťaži reprezentovala Linda Vráblová - III.B v príprave kávy,  Jessika Kovačiková - II.A
      v miešaní nápojov a Daniel Ludwig - III.C  v príprave praliniek a čokolády.

      Žiačky Vráblová a Kovačiková si odniesli veľa nových cenných skúseností a diplomy za účasť. Žiak Daniel Ludwig z odboru cukrár kuchár v súťaži Junior Chocolatier predviedol temperovanie čokolády, výrobu tabuľkovej čokolády s dekorovaním a výrobu praliniek a umiestnil sa v silnej konkurencii na 3. mieste.

      Všetkým študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a želáme veľa ďalších úspechov.

     • Exkurzia - Hubert J.E., s.r.o., hotel Holliday Inn

     • Dňa 10.04.2019 sa zúčastnili žiaci - II.A, III.B, IV.C triedy odbornej exkurzie v Seredi vo firme Hubert J.E., s.r.o. Najskôr študenti získali cenné informácie o výrobe Karpatského Brandy Špeciál a jeho skladovaní. V ďalšej výrobnej časti prevádzky im bola podrobne vysvetlená výroba sektu, jeho zrenie, skladovanie a plnenie do fliaš.

      V Trnave na študentov čakala exkurzia do hotela Holliday Inn pod vedením riadiacich pracovníkov hotela,  ktorí radi zodpovedali ich zvedavé otázky týkajúce sa hotelierstva a gastronómie.

     • Barmanský kurz

     • V mesiaci marec, 25. - 28.3.2019 sa na našej škole konal Barmanský kurz pod vedením p. Ryljaka. Zúčastnili sa ho žiaci viacerých ročníkov - II.B, III.B, II.A, I.ND. Všetci sa úspešne premiešali cez záverečnú skúšku k certifikátu. Dúfame, že nadobudnuté nové zručnosti budú študenti aj naďalej rozvíjať praxi.

     • Workshop - Soft skills

     • V dňoch 22. - 23.03.2019 sa konal viacdňový workshop v Kľačne pod názvom Soft Skills, určený pre študentov stredných škôl, ktorí sú členmi žiackej školskej rady. Workshopu sa zúčastnili aj naše žiačky - členky školskej žiackej rady - Medea Hubinská (I.ND) a Jessika Kovačiková (II.A). Študenti sa na workshope  učili poznávať princípy lepšej komunikácie a spolupráce medzi členmi školskej žiackej rady.

     • Veľtrh podnikateľských talentov

     • Dňa 9.4.2019 sa konal v Bratislave v OC Avion Veľtrh podnikateľských talentov pod záštitou Junior Achievement, n.o. , člen skupiny Junior Achievement Worldwide. Veľtrhu sa zúčastnili študentky III.A triedy Andrea Knoblochová, Emma Sadlonová, Laura Juricová, Alexandra Orviská a Nikoleta Cerovská.

      Študentky si pripravili na veľtrh zaujímavé produkty - telové scruby z výlučne prírodných zložiek, ktoré slúžia na regeneráciu tela a tváre:

      • kokosový scrub pomáha proti alergii,
      • levanduľový scrub zmierňuje bolesti hlavy,
      • aloe vera scrub čistí krásne pleť,
      • kávový scrub pomáha pokožke, aby bola mladšia a krajšia.

      Študentky si pripravili marketingovú prezentáciu svojich produktov pri stánku a taktiež na pódiu. Svoje produkty prezentovali pred odbornou porotou, študentskou porotou a návštevníkmi veľtrhu.

      Hoci sa im nepodarilo umiestniť na popredných  miestach, no získali skúsenosti s prezentáciou a podarilo sa im zaujímavým spôsobom reprezentovať nielen svoju EG JA Firmu ale aj školu.

     • Súťaž TOP cukrár 2019

     • Dňa 3. apríla sa konal 7. ročník súťaže TOP cukrár 2019 v priestoroch HA v Liptovskom Mikuláši. Našu školu reprezentovali: Vanesa Kabelová žiačka II.C triedy, odboru cukrár kuchár v súťažnej disciplíne cukrárska artistika a Medea Hubinská žiačka nadstavbového štúdia súťažila v disciplíne - príprava tanierových dezertov. Vanesa v celkovom bodovom hodnotení získala bronzové pásmo a Medea získala diplom za účasť v súťaži.

      Žiačkam ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Deň učiteľov

     • Ten tohtoročný bol niečím výnimočný. Pre svojich učiteľov, majstrov odborného výcviku, zamestnancov školy a pozvaných hostí ho pripravili 4. apríla žiaci IV.B triedy študijných odborov kuchár a čašník servírka ako praktickú časť svojej maturitnej skúšky. Pod odborným dohľadom skúšobnej komisie už od skorého rána kuchári pripravovali rôzne špeciality teplej a studenej kuchyne. Bolo ich naozaj dosť, veď každý žiak musel pripraviť 4-chodové menu a pred skúšobnou komisiou si ho obhájiť. Čašníci a servírky pripravili stoly aj bohatý recepčný stôl a predviedli požadované zručnosti napríklad miešanie alkoholických a nealkoholických nápojov, flambovanie ovocia alebo prípravu kávy. Teplý bufet mali na starosti kuchári, ktorí si mohli vypočuť od prítomných hostí len slová chvály nielen za gurmánsky zážitok, ale aj za výbornú prezentáciu jedál.

      Všetci prítomní hostia, skúšobná komisia aj zástupca Republikovej únie zamestnávateľov vyslovili s takouto formou praktickej maturitnej skúšky veľkú spokojnosť. Vďaka patrí nielen maturantom, ale aj ich odborným učiteľom a majstrom odborného výcviku za vedomosti, zručnosti a cenné rady, ktoré im poskytli v priebehu štúdia a pri príprave tejto akcie.

      Milí maturanti, nech sa vám darí aj v máji za zeleným stolom.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany Vás srdečne pozýva na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 08. 04. 2019 (pondelok) o 16.00 hodine v jednotlivých triedach v budove školy. Počas rodičovského združenia Vám budú k dispozícii aj jednotliví vyučujúci a majstri odbornej výchovy, ako aj školská špeciálna pedagogička.

      Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná, nakoľko Vám budú dané informácie o štúdiu Vašich detí za 3. štvrťrok šk. roka 2018/2019.

      Veríme, že si svoje povinnosti zariadite tak, aby ste sa rodičovského združenia mohli zúčastniť.

      Tešíme sa na Vašu účasť.