• Privítali sme žiakov ZŠ

     • Dňa 5. februára 2019 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ktorí sa rozhodujú pre svoje budúce povolanie. Navštívili nás nielen žiaci ale aj ich rodičia, ktorí si v príjemnej atmosfére prezreli praktické ukážky zo všetkých odborov, v ktorých môžu na našej škole študovať. Dostali aj podrobné informácie o tradičných aj nových odboroch – kaderník – vizážista a barbier.

      Boli im predstavené aj možnosti štúdia v duálnom systéme.

     • Gastro Danubius Bratislava 2019

     • Ako každý rok, tak aj v tomto roku sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže „Poézia v gatronómii“. V kategórii cukrár junior C- 3 slávnostná torta s voľným výberom témy, reprezentovala školu Medea Hubinská, so svadobnou tortou pod názvom “Na ľudovú nôtu“. Medea sa umiestnila v striebornom pásme.

      V kategórii cukrár junior C-4 moderný bufet (candy bar) žiačky Prena Prljazaj, Nikoleta, Procházková, Medea Hubinská spoločne pripravili candy bar. Žiačky sa umiestnili v bronzovom pásme.

      V kategórii kuchár junior B- teplá kuchyňa, pripravované teplé a vystavované studené jedno trojchodové menu pre jednu osobu (predjedlo, hlavné jedlo a dezert). V tejto kategórii reprezentovali školu žiaci Kristián Masarovič a Patrik Cvik. Žiaci v celkovom hodnotení získali diplom za účasť .

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.