• Gastro Junior Skills Slovakia 2019

     • Dňa 24. januára 2019 sa v priestoroch haly Incheba v Bratislave konalo finálové kolo Gastro Junior Skills Slovakia. Našu školu reprezentovala žiačka Medea Hubinská, ktorá v časovom limite 150 minút pripravila 4 porcie hlavného jedla. Podmienky finálového kola boli prísne. Súťažiaci pracovali formou MYSTERY BOXU, bez predchádzajúceho poznania surovín na prípravu jedál. Medea si vylosovala bravčovú panenku, z ktorej pripravila pokrm, pod názvom  „bravčová panenka v bylinkovej kruste, zemiakovo – zázvorové pyré, tartar z mladého kalerábu s tekvicovými semiačkami a vínová redukcia.“

      Naša žiačka sa na popredných miestach neumiestnila, no patrí jej pochvala za postup do finálového kola súťaže a výbornú reprezentáciu školy v odbore kuchár.

     • SLOVAK BARISTA CUP junior 2019

     • Dňa 25.01.2019 sa zúčastnili baristickej súťaže naši žiaci - Linda Vráblová (III.B) a Marián Pánik (II.B) v Bratislave počas výstavy Gastro 2019 na výstavisku v Inchebe. Svoje sily si zmerali s 38 rovesníkmi z celého Slovenska. Získali množstvo nových praktických skúseností, zúčastnili sa na odbornom výklade a praktickej ukážke prípravy kávy spôsobom Chemex.

     • Ponuka študijných a učebných odborov pre školský rok 2019/2020

     • 1. Denné štúdium:

      4- ročné študijné odbory:

      6444 K čašník servírka
      6445 K kuchár
      6446 K kozmetik
      6425 K kaderník vizážista (nový odbor od 1.9.2019)

      3- ročné učebné odbory:

      6444 H čašník servírka
      6445 H kuchár
      2964 H cukrár
      6456 H kaderník
      6462 H barbier (nový odbor od 1.9.2019 - jediná škola v Trnavskom samosprávnom kraji)

      Prihlášky na denné štúdium sa podávajú do 20. apríla 2019 - žiaci ZŠ prostredníctvom ZŠ, iní uchádzači priamo na našu školu.
       

      2. Nadstavbové štúdium:

      6421 L spoločné stravovanie - denná forma
      6403 L podnikanie v remeslách a službách - denná forma aj externá forma

      Prihlášky na štúdium sa podávajú do 31.5.2018. Prihlášku je možné si stiahnuť na našej webovej stránke - záložka Dokumenty.