• Deň otvorených dverí

     • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Vás pozýva na Deň otvorených dverí pri príležitosti Dňa TTSK, ktorý sa uskutoční dňa 04. 10. 2018 v čase od 9.00 do 12.00 hod v priestoroch školy.

      Deň otvorených dverí je určený pre žiakov končiacich ročníkov základnej školy, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole, ako aj pre ich rodičov, resp. výchovných poradcov. V priebehu dopoludnia môžu návštevníci vidieť prezentácie našich študijných a učebných odborov, uchádzačom o štúdium a ich rodičom umožníme zúčastniť sa vyučovania predmetov podľa záujmu a  zároveň  Vám poskytneme podrobné informácie o štúdiu. Počas dňa otvorených dverí máte možnosť navštíviť aj pracoviská praktického vyučovania - Reštauráciu Semafor a kaderníctvo a kozmetiku na Žilinskej ceste.

      V prípade záujmu o štúdium, resp. o Deň otvorených dverí nás kontaktujte na tel. čísle: 033/7726491, 033/7623537, prípadne mailom: zssmojmir@zupa-tt.sk

      Tešíme sa na Vašu účasť.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany Vás srdečne pozýva na celoškolské aj triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 26.9.2018 o 16.30 hodine v jednotlivých triedach v budove školy.

      Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná , nakoľko Vám budú dané informácie o štúdiu Vašich detí.

      Zároveň sa na rodičovskom združení uskutočnia aj doplnkové voľby do Rady školy.

      Tešíme sa na Vašu účasť.