• Vitajte v kozmetike na Mojmírke

     • V nových priestoroch Kozmetiky na Vŕšku sa na Vás tešia žiačky a majsterky od 4.9.2018 v čase od 10:00 do 16:00.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

     • Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 o 8.30 hodine na školskom dvore.

      Nástup žiakov do školy bude o 8.00 hodine na jednotlivých značkách tried na školskom dvore.  Zoznamy tried a žiakov prvých ročníkov budú zverejnené na hlavných dverách budovy školy. Po slávnostnom otvorení budú žiakom podané informácie ohľadne organizácie školského roka prostredníctvom triednych učiteľov v triedach. V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie školského roka uskutoční v budove školy.

      Upozornenie pre študentov externého štúdia študijného odboru podnikanie v remeslách a službách (trieda I. NE a II. NE):  vyučovanie sa začína dňa 4.9.2018 o 12.50 hodine v budove školy.

      Teší sa na Vás kolektív pedagógov a pracovníkov školy.