• Olympijský deň 2018 na Mojmírke

     • 1. jún 2018 – Predmetová komisia INF a TSV usporiadala „Olympijský deň 2018 na Mojmírke“. Cieľom podujatia je podnietiť žiakov k športovaniu a ukázať im cestu k zdraviu, telesnej zdatnosti ako aj psychickej odolnosti. Vyhlasovateľom je Slovenský olympijský výbor so svojimi partnermi – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združením miest a obcí Slovenska.

      Olympijský deň sa konal v mestskom parku Piešťany. Sily si zmerali družstvá vo florbale, vybíjanej a ping - pongu. Touto cestou chceme pogratulovať víťazom :
       

      Florbal chlapci

      1. miesto - výber tried II.C + II.D
      2. miesto II. B trieda
      3. miesto III. C trieda

      Vybíjaná dievčat

      1. miesto II.A trieda
      2. miesto výber tried II.C + II.D
      3. miesto I. B trieda

      Ping – pong

      1. Magula Denis z III.C
      2. Paloncy Martin III.C
      3. Koleszar David I.B