• Voľné miesta pre 2. kolo prijímacieho konania

     • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany oznamuje, že má voľné miesta pre 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019 :
       

      Učebné odbory :

      2977 H cukrár kuchár :   9 miest
      6444 H čašník servírka :   5 miest
      6456 H kaderník :   4 miesta

      Do učebných odborov sú žiaci prijímaní bez prijímacej skúšky.


      Študijné odbory :

      6444 K čašník servírka :   5 miest
      6445 K kuchár :   2 miesta

      Do študijných odborov sa budú konať dňa 19.6.2018 o 8.00 hod prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
       

      Prihlášky na štúdium pre 2. kolo prijímacieho konania zasielajte na adresu školy alebo osobne na sekretariát do 15.6.2018.

     • Torty a svet pečenia 2018

     • Dňa 11. mája sa na trenčianskom výstavisku konal VI. ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy „TORTY A SVET PEČENIA 2018“. V kategórii junior bola vyhlásená súťaž SOŠ o najkrajší stôl s cukrárskymi výrobkami na tému “Candy bar- Máj lásky čas“.

      V tejto súťaži nás reprezentovali dve žiačky odboru cukrár kuchár  Medea Hubinská a Viktória Slováková. Dievčatá pripravili na sladký stôl : pralinky, cup cake, profiteroles, mirror tortičky, nahá torta, snehové pusinky, dezertné poháriky. Dievčatá súťažili pod názvom „Sladká mojmírka“ a svoj Candy bar  pripravili v ľudovom štýle. „Sladká mojmírka“ získala strieborné umiestnenie.

      Dievčatám srdečne gratulujeme!

     • Tatranský Kuchár 2018

     • Dňa 9. mája v priestoroch reštaurácie Slalom na Štrbskom Plese sa konal XXVII. ročník jarnej gastronomickej výstavy jedál a cukrárenských výrobkov pod záštitou Tatranského klubu a SZKC. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci v dvoch disciplínach.

      Žiačka Medea Hubinská z odboru cukrár kuchár pripravovala tri porcie hlavného chodu s využitím hlavných surovín: jahňací chrbát, bryndza a  lesné huby. V časovom limite 50 minút Medea vyčarovala na tanieri súťažné  jedlo, ktoré ju posunulo na 1. miesto v  striebornom pásme.

      V druhej disciplíne žiak zo študijného odboru kuchár Kristián Masarovič pripravil teplé trojchodové menu vystavované na studeno. Trojchodové menu pozostávalo z predjedla, hlavného jedla a múčnika. Kristián sa umiestnil v bronzovom pásme.

      Súťažiacim srdečne gratulujeme!

     • Kozmetičky si rozšírili svoje zručnosti

     • Dňa 16.5.2018 sa na našom pracovisku odborného výcviku uskutočnil kurz spojený s praktickým nácvikom, a to modeláž gelových nechtov a aplikácia 3 D mihalníc, čím si naše žiačky z odboru kozmetik a kaderník otvorili nové možnosti pre lepšie uplatnenie na trhu práce.

     • Školské súťaže

     • V dňoch 3.5. – 7.5.2018 sa na našej škole konal 1. ročník školských súťaží v študijných a učebných odboroch služieb. Súťaže zorganizovali PK gastronomických služieb a PK prírodovedných predmetov a služieb v odboroch cukrár kuchár, kuchár  a kozmetik. Spolu sa súťaží zúčastnilo 31 žiakov 1. – 4. ročníka.

      Súťaž cukrárov a kuchárov prebiehala 3. mája v priestoroch odbornej učebne technológie a cvičnej kuchyne. Žiaci súťažili v  zdobení medovníkov rôznymi technikami a príprave bezmäsitých pokrmov s využitím varených a surových zemiakov. Do cukrárskej súťaže sa prihlásilo 10 žiakov zo všetkých ročníkov  odboru cukrár kuchár. Pod prísnym zrakom odbornej komisie boli vyhlásení najlepší žiaci: 3. miesto Michaela Leníková 3. C, 2. miesto Viktória Slováková 4. C, 1. miesto  Gabrjela Tordaj 1. C.  

      V odbore kuchár sa zúčastnilo 8 žiakov z druhých ročníkov z učebných a študijných odborov, ktorí pripravili 2 porcie zo základnej  suroviny. Porota na základe kritérií hodnotenia vyhlásila troch najlepších kuchárov:

      3. miesto  Daniel Ludwig 2. C, Tomáš Múdry 2. D, 1. miesto  Matej Roháček 2. B.

      V študijnom odbore kozmetik žiačky súťažili na odlúčenom pracovisku Vŕšok. Témou pre žiačky 1. ročníka bolo „Líčenie do školy“. Víťazkou sa stala Petra Horňáková z I.A. Témou 2. ročníka bolo „Líčenie na pracovný pohovor“. Zvíťazila Vanesa Zmeková z II.B.  V 3. ročníku dievčatá súťažili na tému „Disco líčenie v retro štýle“. Na 1. mieste sa umiestnila Martina Dubná z III.B.

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť. Radi uvítame Vaše odhodlanie a chuť súťažiť aj v budúcom školskom roku.

     • Viedeň nás opäť očarila

     • Dňa 2.5.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili kultúrno-poznávacej exkurzie do hlavného mesta Rakúska-Viedne. Prvou zastávkou exkurzie bola návšteva čokoládovne Hauswirth v rakúskom Kittsee.

      Vo Viedni si mali žiaci možnosť pozrieť historické centrum Viedne, kde mohli vidieť najznámejšie  pamätihodnosti ako napr. ulica Graben s Morovým stĺpom, zámok Hofburg – dnešné sídlo spolkového prezidenta, radnicu, gotický skvost - Dóm sv. Štefana a fantastický výhľad na Viedeň z veže Dómu sv. Štefana.   

      Bohatý program tejto exkurzie zabezpečil žiakom veľa pekných  zážitkov a nových poznatkov.

      Exkurziu poriadala JA Firma Apis Una, žiačky III.A triedy.