• Podporili sme Deň narcisov

     • V piatok 13. apríla 2018 žiačky JA Firmy Apis UNA, triedy III.A zavítali do všetkých tried našej školy a stredísk odborného výcviku, aby vykonali  zbierku pre Ligu proti rakovine. Žiakom a pedagógom, ktorí prispeli ako protihodnotu pripínali žltý narcis. Žiačky vykonali zbierku aj v iných častiach mesta Piešťany. Vyzbierané peňažné prostriedky budú použité na pomoc onkologickým pacientom.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančnou čiastkou a podporili dobrú vec.

     • JA Firma Apis Una pomáha Piešťanskému útulku

     • V dňoch od 1. februára do 31. marca 2018 organizovala JA firma žiačok III.A triedy v priestoroch našej školy zbierku pre piešťanský útulok zvierat.

      Za vyzbierané peniaze nakúpili granule pre psíkov a mačičky. Dňa 3. apríla odovzdali granule a vyzbierané veci (oblečenie pre psíkov, obojky a deky) pracovníkom útulku a rozhodli sa niektorých psíkov aj vyvenčiť.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na zbierku.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Vás srdečne pozýva na celoškolské aj triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 19.4.2018 o 16.00 hod v jednotlivých triedach v budove školy.

      Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná, nakoľko môžete konzultovať prospech a dochádzku svojich detí so všetkými vyučujúcimi.

      Tešíme sa na Vašu účasť!

      Ing. Anna Zálešáková
      riaditeľka školy

     • Hrali sme pingpong

     • Pri príležitosti osláv Svetového dňa stolného tenisu 6. apríl PK INF a TSV usporiadala stolnotenisový turnaj chlapcov a dievčat. Sprievodnou akciou bolo rozhlasové okienko, v ktorom žiačka II. A triedy Ema Sadloňová žiakov krátko oboznámila s históriou stolného tenisu. Týmto turnajom chceme podporiť športovanie našich žiakov. Zároveň by sme boli radi, keby sa stolný tenis zaradil medzi aktivity, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu našich žiakov.

      Víťazmi v kategórii dievčat sa stala žiačka I.ND triedy Šarlota Vavrová a v kategórii chlapcov žiak II.C triedy Patrik Letko. Víťazom srdečne blahoželáme.

      Touto cestou chceme poďakovať generálnemu partnerovi – Zober loptu, nie drogy za darčeky v podobe tričiek a kľúčeniek. Taktiež sa chceme poďakovať za sponzorské dary rakety a loptičky ambasádorke projektu Mgr. Alici Grofovej Chládekovej.

     • Školská baristická súťaž

     • Prvý jarný deň 21. 03. 2018 sme tento rok privítali v našej škole netradične - otvorením 1. ročníka školskej baristickej súťaže, ktorej sa mohli zúčastniť žiaci všetkých ročníkov a odborov.

      Podmienkou súťaže bolo pripraviť v časovom rozhraní 5 min. - 2 espressá a 2 cappuccina. Súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov - Kopál Michal III.D, Oravcová Vanesa III.B, Benková Patrícia III.B, Polakovičová Viktória II.D, Hargašová Vanesa II.B, Vráblová Linda II.B, Janko Horváth IV.B a Kováčiková Jessika I.B.  
      Oceňujeme chuť a snahu všetkých súťažiacich, no na stupienkoch víťazov sa mohli umiestniť bohužial len traja najlepší.

      Na prvom mieste sa umiestnila Linda Vráblová, druhé miesto získala Jessika Kováčiková a tretím sa stal Janko Horváth.  

     • Veľtrh podnikania v cestovnom ruchu - „Vitajte v našom regióne“

     • Dňa 22.3.2018 sa v Bratislave v OC AVION Shoping park konal veľtrh „Vitajte v našom regióne“. Veľtrh zastrešuje Junior Achievement Slovensko, nezisková organizácia. Veľtrhu sa zúčastnili štyri žiačky II.A triedy, odbor škola podnikania, v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu. Súťažný tím tvorili: Emma Sadlonová, Laura Juricová, Nikola Cerovská a Alexandra Orviská. Žiačky si pripravili produkt cestovného ruchu: Slovenská „Sixtínska“ kaplnka vo filmoch. K produktu si vytvorili power-pointovú prezentáciu, propagačný leták, výzdobu veľtržného stánku. Takisto si dievčatá pripravili aj prezentáciu na pódiu a prezentáciu vo svojom stánku

      Kostol Svätého Michala Archanjela v Lančári  zaujal slovenských režisérov jednak svojim exteriérom ale hlavne interiérom, že sa rozhodli pri ňom natočiť osem slovenských filmov. V interiéri kostola sa nachádzajú krásne nástenné maľby, je postavený v tvare gréckeho kríža a má opevnenie, súčasťou ktorého je kostolná veža s dvomi zvonmi.

      Žiaci II.A, v rámci svojho produktu, pripravili exkurziu pre žiakov základných a stredných škôl spojenú s návštevou pamätníka Svätej rodiny na rozmedzí 3 obcí Kočín - Lančár a Šterusy, ale aj s turistikou na Orlie skaly, Malú pec a Veľkú pec.

      Žiačky získali certifikát za účasť na celoslovenskom veľtrhu. Za vzornú reprezentáciu žiačkám ďakujeme.

     • Súťažili sme na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera

     • Dňa 27.03.2018 sa žiačka 1.A triedy Jessika Kováčiková zúčastnila baristickej súťaže – „SLOVAK BARISTA CUP junior 2018“ na HA Ľ.Wintera v Piešťanoch. Súťaž organizovala Academy of Coffee, s.r.o. v spolupráci s SkBA - sekcia Barista v dvoch disciplínach:

      - nastavenie kávového mlynčeka
      - príprava esspressa, cappuccina a miešaného nápoja z kávy

      Naša žiačka súťažila spolu s ďalšími 28 súťažiacimi.  Aj napriek tomu, že sa neumiestnila na popredných miestach, získala mnoho nových skúseností a praktických zručností.

      Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme.

      Dňa 27. 3. 2018 sa v priestoroch HAĽW v Piešťanoch konal 2. ročník súťaže Junior chocolatier 2018. Tejto súťaže sa zúčastnil žiak druhého ročníka odboru cukrár kuchár Erik Henschel.

      Súťaž bola rozdelená do dvoch častí. V prvej časti Erik musel v časovom limite 30 minút natemperovať čokoládu a v druhej časti vyrobiť tabuľkovú čokoládu- dekorovanú a 1x pralinky “moulded“ (výroba vo forme). Erik obe disciplíny splnil, ale tréma sa podpísala pod celkový výsledok. Neobsadil popredné miesto, ale určite nesklamal a bude sa naďalej zdokonaľovať v tejto práci.

      Ďakujeme za reprezentáciu!

     • Aj Mojmírka pomáhala pri čistení mesta

     • V dňoch 13.3. a 14.3.2018 sa konali písomné maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka.

      Kým sa maturanti potili nad úlohami a slohovými prácami, ostatní študenti našej školy nezaháľali a pustili sa v spolupráci s odborom životného prostredia pri Mestskom úrade v Piešťanoch do jarného čistenia mesta.Okrem najbližšieho okolia školy vyzbierali  odpad na Pažitskom cintoríne,  v okolí Billy, vyčistili brehy potoka Dubová od Pažitského mosta cez Vodárenskú ulicu,aj Sadovú ulicu popri protihlukovej stene od železničnej stanice.

      Naše mesto je aj ich zásluhou čistejšie a krajšie.Ďakujeme.