• Zoznam neprijatých uchádzačov na štúdium v školskom roku 2022/2023: