• Prezentácia odboru čašník
    • Prezentácia odboru kuchár
    • Prezentácia odboru cukrár
    • Prezentácia odboru kozmetik
    • Prezentácia odboru kaderník
   • Ponuka študijných a učebných odborov pre školský rok 2019/2020

   • 1.    Denné štúdium:
      4- ročné študijné odbory:
        6444 K čašník servírka
    6445 K kuchár
    6446 K kozmetik
    6425 K kaderník vizážista (nový odbor od 1.9.2019)
      3- ročné učebné odbory:
        6444 H čašník servírka
    6445 H kuchár
    2964 H cukrár
    6456 H kaderník
    6462 H barbier (nový odbor od 1.9.2019 - jediná škola v Trnavskom samosprávnom kraji)
      Prihlášky na denné štúdium sa podávajú do 20. apríla 2019 - žiaci ZŠ prostredníctvom ZŠ, iní uchádzači priamo na našu školu.
     
    2.    Nadstavbové štúdium:
      6421 L spoločné stravovanie - denná forma
    6426 L vlasová kozmetika - denná forma
    6403 L podnikanie v remeslách a službách - denná forma aj externá forma
      Prihlášky na štúdium sa podávajú do 31.5.2019. Prihlášku je možné si stiahnuť na našej webovej stránke - záložka Dokumenty.