• OPRAVNÉ MATURITNÉ SKÚŠKY

     • Upozorňujeme žiakov, ktorí majú vykonať opravnú maturitnú skúšku v mesiaci september, že tieto skúšky sa konajú v dňoch 12. a 13. septembra 2011.

     • Odborné školenia

     • V rámci projektu Tradičné aj moderné služby sa uskutočnili na našej škole odborné školenia pre pedagogických zamestnancov.

      Pre pedagogických zamestnancov v odbore kuchár boli zrealizované tri školenia na témy:

      1. Moderné trendy v gastronómii 

      2. Príprava jedál cudzích kuchýň

      3. Molekulárna kuchyňa

      Pre pedagogických zamestnancov v odbore čašník sa uskutočnili školenia na témy:

      1. Baristika

      2. Miešanie nápojov - barmanský kurz

      Tieto školenia boli  zamerané na modernizáciu vyučovania, na používanie nových technonológií ako aj nových surovín.

      ( foto v albume)

     • Školenia - komunikačné zručnosti

     • V rámci projektu Tradičné aj moderné služby učitelia našej školy absolvovali školenie komunikačných  zručností, ktoré im určite prehĺbilo a rozšírilo poznatky z pedagogickej komunikácie.

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení a čestných uznaní za výborný prospech a reprezentáciu školy prebehne dňa 3. júna 2011 o 16.00 hodine v reštaurácii Semafor ( zraz absolventov je o 15.30 hod).

     • „Úspešné repete kaderníkov z Mojmírky“

     •  4. mája sa konal v športovej hale v Pezinku šiesty ročník medzinárodnej kaderníckej súťaže Cena mesta Pezinok. Po minuloročnom úspechu študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Mojmírovej ulici získali ešte väčšiu motiváciu, príprave obetovali všetok voľný čas a stálo to za to !  V troch súťažných disciplínach získali päť medailí. V kategórii Pánsky elegantný účes pre mladého muža získal 1. miesto Boris Kováčik a 3. miesto Kristína Ďurencová. Boris však preukázal, že je kaderníkom aj pre dámy a pridal ďalšiu zlatú medailu v kategórii Spoločenský účes z dlhých vlasov španielske Flamenco. V tesnom závese na 2. mieste sa umiestnila druháčka Dominika Jašová. Tretie víťazstvo pre školu vybojovala Katarína Kršková za dámsky účes podľa Sharon Stone. Žiakov pripravovali na súťaž majsterky odborného výcviku z pracoviska praktického vyučovania na SOŠOaS na Vŕšku Oľga Kusá a Denisa Miškechová, pre ktoré je tento veľký úspech nielen povzbudením pre výchovu ďalších úspešných kaderníkov, ale aj veľkým záväzkom, že tieto úspechy nezostanú ojedinelé.

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Dňa 28. apríla 2011 (štvrtok) o 17.00 hod. sa uskutočnia triedne rodičovské združenia všetkých tried a odborov v budove školy na Mojmírovej ulici 99/28 Piešťany. Rozpis tried bude zverejnený vo vestibule budovy.

     • 28. marec - Deň učiteľov

     • Krásny  výrok J.A.Komenského:
      „Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova”.

      A preto patrí vďaka všetkým pedagógom, ktorí sa aj napriek mnohým problémom snažia z malého človiečika vychovať  slušného, inteligentného, samostatného jedinca a nevzdávajú to aj napriek tomu, že niekedy toto úsilie vyjde nazmar. Mnohí z nás si spomínajú na prvú pani učiteľku, ktorá nás láskavo pohladila po hlávke, aj keď sa nám to písmenko práve nepodarilo a videla v každom dieťati osobnosť, aj keď nebolo práve najnadanejšie. Verím, že takíto učitelia ešte stále sú a berú svoju prácu ako poslanie, aj keď nie práve najlepšie ohodnotené. Nedá sa všetko merať len peniazmi,  zle vykonaná práca učiteľa sa nedá tak ľahko  napraviť a veľakrát zanechá na dušičke žiaka ranu.

      Všetko najlepšie k Vášmu  sviatku. 

     • Vianočná výstava a Dni otvorených dverí

     • 15. až 16. decembra sa konala v priestoroch školy vianočná výstava spojená s Dňami otvorených dverí pre verejnosť, na ktorej študenti prezentovali svoje zručnosti. Sprievodnou akciou bola súťaž pre verejnosť o najkrajšie vyzdobený medovník. Najkrajšie medovníky priniesli Anna Šípokovská, Petra Matúšová, Helena Danišková, Jana Pišková (všetky z Piešťan) a Eva Kubalová z Bánoviec nad Bebravou.

     • Lisabon - EuroSkils

     • Začiatkom decembra sa Peter Mikuláš, študent našej školy, zúčastnil ako zástupca Slovenska medzinárodnej gastronomickej súťaže v Lisabone, kde bol vyhodnotený na 4. mieste v Európe a získal aj cenu Excelent  a cenu najlepší Slovák na súťaži.

     • Projekt Tradičné aj moderné služby

     • V novembri 2010 sa začala realizácia projektu ESF Tradičné aj moderné služby, zameraného na komplexnú modernizáciu vzdelávania piatich nosných odborov našej školy – kuchár, čašník, cukrár, kaderník, kozmetik – a na podporu podnikania v odbore obchod a podnikanie.

     • 18.11.  – Deň boja za slobodu a demokraciu si pripomíname reláciou v školskom

                     rozhlase

       18.11. – Na pracovisku Vŕšok sa realizuje odborný seminár pre študentky aj

                    majsterky odborov kaderník a kozmetik, ktorý vedie beauty konzultantka

                    p. Voleková z Bratislavy     

       19.11. – Medzinárodný deň nefajčenia a Svetový týždeň boja proti drogám si

                    pripomíname reláciou v školskom rozhlase                      

     • Na Mojmírke to žije ...

     •  

      Učňovské školstvo v našom meste oslavuje v tomto roku125. výročie. Z  prvej učňovskej školy v Piešťanoch sa rôznymi administratívnymi a obsahovými zmenami za dlhé desaťročia stala moderná škola – Stredná odborná škola obchodu a služieb.

       Riaditeľka školy Ing. Anna Zálešáková nám povedala o  :

       SOŠOaS Piešťany začala v tomto školskom roku realizovať projekt spolufinancovaný z ESF s názvom „Tradičné aj moderné služby „ v rámci operačného programu Vzdelávanie, prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú. Projekt je zameraný na komplexnú modernizáciu vzdelávania piatich nosných odborov našej školy – kuchár, čašník, cukrár, kaderník, kozmetik a na podporu podnikania v odbore obchod a podnikanie. Realizácia projektu vyplýva z neustále sa meniacich podmienok v oblasti gastronomických, vizážistických služieb a v oblasti podnikania a zo značnej zastaranosti odborných výučbových materiálov a ich obsahu. Do realizácie projektu sa zapojí 37 pedagogických zamestnancov, ktorí sa v rámci projektu zúčastnia na školeniach na podporu ich komunikačných zručností a odborných zručností v jednotlivých študijných a učebných odboroch. Realizáciu projektu budú modernizované všetky školské vzdelávacie programy na našej škole.

      Okrem projektu sa na škole realizujú pre študentov rôzne aktivity, z ktorých niekoľko vyberáme :

      Študenti odboru obchod a podnikanie sa zúčastnili súťaže v rámci projektu Bussines School Games – zo 110 školských turnajov z celého Slovenska sa umiestnili na druhom mieste a postúpili do národného kola. Študenti odboru kuchár, čašník a cukrár sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Moderná Európa v Bratislave, ďalší študenti odborov kuchár a cukrár reprezentovali školu v postupových súťažiach GASTRO JUNIOR NOWACO CUP a GASTRO JUNIOR CALLEBAUT v Nitre. Spomedzi všetkých sa najviac darilo študentke 2. ročníka odboru cukrár Lucii Žažovej, ktorá postúpila do celoštátneho kola. A čo pripravujú na Mojmírke v najbližších dňoch ? Kaderníčky sa pripravujú na súťaž HAIR CUP – regionálne kolo sa bude konať v Martine na tému Medená krása. Kozmetičky sa zúčastnia na súťaži JUVYR v Bratislave s témou Cisárovná Sissi.

      Našu školu oslovila aj nadácia pre deti so žiadosťou o zorganizovanie verejnej zbierky Hodina deťom – Uličnica. 6 skupín žiakov školy vyzbieralo na tento účel 179,- €.

      Mojmírka teda žije naozaj čulým ruchom – okrem teoretického vyučovania a odborného výcviku študenti pod vedením učiteľov a majstrov odbornej výchovy vyvíjajú aktivity, ktoré vedú k spoznávaniu moderných trendov v remeslách a službách, aby ich uplatnenie na trhu práce bolo čo najširšie. Môžete sa o tom presvedčiť aj sami, keď v decembri navštívite vianočnú výstavu spojenú s dňom otvorených dverí a s oslavou výročia učňovského školstva v Piešťanoch.

     • Budúci kaderníci už mali žatvu .

       

      Medailovou žatvou môžeme nazvať úspech študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Mojmírovej ulici na minulotýždňovej medzinárodnej súťaži Cena mesta Pezinok. Tri súťažné disciplíny – štyri medaily.

      V disciplíne dámsky extravagantný účes „EMO“ vybojovala tretiačka učebného odboru kaderník Katarína Kršková 3. miesto a v súťažnej disciplíne detský účes „Karneval v škole“ si odniesla dokonca palmu víťazstva. Do kategórie spoločenský účes „Gejša“ vyslala škola dvoch študentov 1. ročníka odboru nadstavbového štúdia vlasová kozmetika. Úžasná súťažná kreácia Borisa Kováčika uchvátila porotu a bola ocenená ako najlepšia spomedzi všetkých súťažných účesov. Jeho spolužiačka Nikola Valová vybojovala so svojou účesovou fantáziou 3. miesto. Všetci študenti sa na svoje budúce povolanie pripravujú na pracovisku praktického vyučovania SOŠOaS na Vŕšku.

      Oľga Kusá, ktorá je vedúcou tohto pracoviska, nám povedala :

      „Úspech nás veľmi potešil, ale až tak veľmi neprekvapil, pretože pre naše budúce kaderníčky a kaderníkov robíme maximum, aby sme z nich  vychovali špičkových odborníkov. Skúsenosti chodia zbierať aj k renomovaným slovenským kaderníkom, akými sú napríklad Anežka Šteffeková či Braňo Gröhling.“

      Spokojnosť s úspechom študentov vyjadrila aj riaditeľka SOŠOaS Piešťany Anna Zálešáková : „Úspechy študentov našej školy v súťažiach nás vždy potešia, pretože sú dôkazom, že v odbornom vzdelávaní sme nastúpili správnu cestu, ktorá napĺňa staré známe porekadlo, že remeslo má zlaté dno.“

     • SLÁVNOSTNÝ BANKET TRIED IV. ČM a IV. KMK

     • Dňa 25. 2. 2010 o 16.30 hod. sa v reštaurácii Semafor uskutočnil slávnostný banket tried IV. ČM a IV. KMK, na ktorom žiaci preukázali hosťom a svojim rodičom svoje zručnosti získané počas štúdia na našej škole.

     • PIEROT CUP 2010

     • Dňa 5. 2. 2010 sme sa zúčastnili na profesionálnej súťaži PIEROT CUP v odbore kaderník a kozmetik. Súťaž prebiehala na vysokej úrovni a odniesli sme skvelé zážitky. Organizátor pripravil nezabudnuteľnú šou v strihaní vlasov, čo žiakov povzbudzuje do ďalšej práce. Umiestnenie našich žiakov medzi profesionálmi nebolo až také zlé, nakoľko sme obsadili v silnej konkurencii 6. a 10. miesto v odbore kaderník. Veľmi cenné sú pre nás skúsenosti, ktoré sme si pre našu budúcu profesiu priniesli a možnosti spolupráce s profesionálnymi kaderníkmi ako je Branislav Grohling.

     • 22. 01. 2010 JUNIOR NOWACO CUP - finále

     • Súčasťou Medzinárodného veľtrhu Danubius Gastro bolo aj finále súťaže JUNIOR NOWACO CUP v odboroch kuchár a cukrár, do ktorého postúpili dvaja naši žiaci Peter Mikuláš v odbore kuchár a Darina Drobná v odbore cukrár. S náročnými úlohami ako bola príprava jedla pred zrakom hosťa a povinnou surovinou jahňacia kotleta sa suverénnym spôsobom popasoval Peter Mikuláš, ktorý získal prvé miesto a stal sa majstrom Slovenska. Nezaostala za ním ani Darina Drobná, ktorá vo vysokej celoslovenskej konkurencii získala štvrté miesto. Peter Mikuláš bude jediným reprezentantom Slovenska na Medzinárodnej gastronomickej súťaži, ktorá sa bude konať v novembri v portugalskom Lisabone.
      Mladá cukrárka si finálovou účasťou otvorila dvere na podobné gastronomické súťaže. Fotografie si môžete pozrieť v časti fotoalbum.
     • 9.12.2009 JUVYR 2009

     • Výborné výsledky sme dosiahli na celoslovenskej súťaži JUVYR 2009. Žiačka Katarína Stanová v súťažnej disciplíne "Fantázia" obsadila 3. miesto a žiak Boris Kováčik 2. miesto v disciplíne "Denný trendový účes". Fotografie si môžete pozrieť v časti fotoalbum.
     • 25. 11. 2009 JUNIOR NOWACO CUP 2009/2010

     • - zúčastnili sme sa 2. semifinálového kola v odbore kuchár a cukrár. Súťaž sa uskutočnila v Terchovej v hoteli Gavurky pod záštitou Klubu mladých kuchárov a cukrárov, ktorého predsedom je šéfkuchár Martin Kovarský. Dosiahli sme úspech v oboch kategóriách a žiaci Peter Mikuláš (kuchár) a Darina Drobná (cukrárka) postúpili do finále súťaže, ktoré sa uskutoční 22. januára 2010 v rámci akcie Danubius Gastro 2010 na Inchebe v Bratislave. Zároveň sa žiak Peter Mikuláš, ktorého pripravovala majsterka odbornej výchovy Anna Čápová, stal členom Slovenského juniorského tímu, ktorý bude obhajovať farby slovenskej gastronómie na domácich aj medzinárodných súťažiach. Žiačka Darina Drobná sa spolu s učiteľkou odborných predmetov Ing. Dagmar Poláčkovou, ktorá ju na súťaž pripravovala, zúčastní workshopu k výrobe čokoládových cukroviniek a dezertov v Lodži v Poľsku. Fotografie si môžete pozrieť v časti fotoalbum.